Ardahan Devlet Hastanesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hastane 1955’te şu an hizmet sağlanmakta olan binasına taşınmış daha sonrasındaysa diyaliz,  yoğun bakım, acil servis, fizik tedavi servisi, kanser erken teşhis tarama  ve eğitim merkezi gibi birimlerin de eklenmesi neticesinde kendi adına bir gelişim kaydetmiştir. Bunlara ilave olarak hastanede çevre düzenlemeleri de yapılmıştır.

Hastanenin hizmet sağlamakta olduğu Ardahan’ın Merkez’inin yanı sıra 5 ilçe daha yer almaktadır. Bunlara ilave olarak Artvin/Şavşat ilçesine de hizmet verilmektedir. Hastane toplam olarak 150 yatağa sahipti. Daha sonrasında hastanenin yetersiz bulunmasından ötürü 2008’de yeni bir hastane yapılması noktasında ihale yapılmıştır. Neticede 2012’de yeni açılan hastane aynı şekilde 150 yatakla hizmet sağlamaya devam etmektedir.

Hastane Vizyonu
Hastane kendi internet sitesi üzerinden vizyonunu, Saygınlığı ve güvenirliği ile ön plana çıkan ülkesinde tanınan, ülkemiz ve uluslar arası standartlarda tıbbi tanı ve tedavi hizmetini en iyi şekilde sürekli sürdürülebilen, hastalar ve sağlık çalışanları tarafından öncelikli tercih edilen bir sağlık kurumu olmak. Tıbbı etik kurallarının eksiksiz uygulanmasını takip etmek, bu kuralların tüm çalışanlar ve kurumun birlikteliği ile süreklilik göstererek uygulanmasını sağlamak.” diye ifade etmiştir. Aynı şekilde hastane misyonunu, “ Hastanemize başvuran her bireye güler yüzlü, insan haklarına saygılı, ihtiyaç ve beklentilerinin en kısa sürede karşılanarak, hizmeti alan ve sunanların memnuniyetinin sağlanarak, yeniliklere açık, uluslararası standartlar ve hukuki esaslara uygun, evrensel insani değerleri benimseyen ve uygulanabilir kılan etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, güvenilir ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak.” olarak ortaya koymuştur.

Hedefler

 • Hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti ulaşabilecek en üst düzeye yükseltmek.
 • Kullanılmakta olan tıbbi araç ve gereçleri nitelik bakımından daha donanımlı hale getirmek.
 • Özellikli birimlerin daha etkin kullanılmasına zemin sağlamak.
 • Hastayı merkeze alan ve insan odaklı bir hizmet sunumunu benimseyip kesintisiz sağlık hizmeti sağlamaya özen göstermek.

Hastane kalite politikasını,” Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutmak, bilimsel veriler doğrultusunda güvenilir, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. Yeniliklere açık ve profesyonel yönetim kadrosu, tıbbi etik değerleri ön planda tutan çalışanları, yasalara bağlı, hasta haklarına saygılı hizmette, ulusal ve uluslar arası hizmet sağlık standartlarını yakalayan sürekli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunan gelişmenin; yazılı, ölçülebilir ve kanıta dayalı olmasını sağlayan bir sağlık kuruluşu olmak.” sözleriyle ortaya koymuştur.” diye ifade etmiştir.

Hastanede yer alan tıbbi birimler

 • Acil Servis
 • Poliklinikler
 • Servisler
 • Yoğun Bakım
 • Yeni Doğan
 • Ameliyathane
 • Doğumhane
 • Laboratuvar
 • Radyoloji
 • Hemodiyaliz
 • Kan Merkezi
 • Odyometri
 • Üroflowmetri
 • Endoskopi
 • Evde Sağlık
 • Efor
 • EKG
 • E.G
 • M.G
 • SFT

Hastanede yer alan idari birimler

 • Bilgi İşlem Merkezi
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Hasta Hakları
 • Sosyal Hizmetler
 • Çalışan Güvenliği Birimi
 • Eğitim Birimi
 • Personel
 • TİG
 • Satınalma
 • Faturalma
 • Adli Vaka
 • Sivil Savunma
 • Mutemetlik
 • Ayniyat
 • Arşiv

Ardahan Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri
Adres; İnönü Mah. Sugöze Mevkii Göle Yolu Üzeri Ardahan Devlet Hastanesi ARDAHAN
Telefon Numarası; (0478) 211  30 44 – (0478) 211 28 21
İletişim & Web Sayfası; http://ardahandh.saglik.gov.tr/TR,90970/iletisim—ulasim.html

Ardahan Devlet Hastanesine İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ardahan Devlet Hastanesi kamuya bağlı olarak hizmet vermesinden ötürü sağlık personeli alımlarında özellikle de memur alımları için, yapılan KPSS sınavlarını baz almaktadır. Bunun neticesinde yapılan merkezi atamalar ise sonucu belirlemektedir. Ek olarak bazı sağlık okullarından mezun olan kişilerde devlet hastanelerinde çalışabilmektedirler. Bunların haricinde hizmetli kadrosu adına başvuru yapmak ister iseniz eğer hastanenin anlaşma yaptığı taşeron firmalar ile görüşebilirsiniz.

Yorum yapın