Asgari Ücretle Çalışanlar Maksimum Ne Kadar Kredi Alabilirler?

Bankalar, kendilerine gelen kredi başvurularını değerlendirmeye aldıklarına, başvuru sahiplerini baştan aşağıya değerlendirirler. Bankaların başvuru sahiplerini değerlendirmelerindeki amaçları verecekleri hizmetleri zamanı geldiğinde geri alabilecek olduklarına emin olmak istemeleridir. Bazı durumlarda bankalar sundukları hizmetlerin karşılığını düzenli olarak ve zamanında alamadığından hukuki süreçler başlamaktadır ve bu süreçler de çok uzun sürmekte ve bankanın hizmet karşılığını nakit olarak alması kadar tatmin edici olmamaktadır.

İşte bu gibi durumlardan sakınmak için bankalar kişilerin düzenli gelir durumlarına, kişilerin kredi skorlarına, bankalarda bulunan toplam borç durumlarına ve tutarlarına dikkat etmektedirler. Bu değişkenlerden birinin kötü durumda olması, kişilerin başvuruda bulundukları kredileri almada zor durumda kalmalarına neden olmaktadır.

Asgari Ücretle Alınabilecek Kredi Tutarı
Bankaların dikkatle inceledikleri değişkenlerden biri de kişilerin sahip oldukları düzenli gelirleridir. Çünkü genel uygulamaya göre kredinin aylık taksit tutarı alınan aylık gelirin yarısından fazla olmamaktadır. Asgari ücretin son düzenlemeyle 1300 TL olmasıyla asgari ücret sahibi kişiler, bankalardan en fazla 650 TL’ lik kredi kullanabilme hakkına kavuşmuşlardır. Yani asgari ücretli kişilerin yüksek tutarlı kredileri kullanma şansları biraz düşük olmaktadır. Bu durumda kişilerin bankaya sunabilecekleri ve belgelenebilecek olan ek gelirlerin varlığı, kişilerin daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilmelerine olanak sağlayacaktır.

Kredi Miktarı Bankadan Bankaya Değişebilir: Aylık gelire ve maaşa göre kredinin oluşturulmasında bankadan bankaya göre farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Bankaların bazılarında aylık gelirin %40’ ına kadar kredi oluşturma olanağı sunulurken bazılarında ise bu oranlar %60’ a kadar çıkmaktadır. Bankaların bu şekilde uygulamalara gitmelerinin ana nedeni, kredi kullanacak olanların minimum yaşam standartlarının altına düşmelerine neden olmaktan kaçınmalarıdır.

Devam Eden Krediniz Varsa: Asgari ücretli kişilerin zaten halihazırda kullanmakta oldukları kredilerin varlığı da yeni alınacak olan kredilerin limitlerini etkilemektedir. Örnekle açıklamak gerekirse kişiler normal 1300 TL maaşlarıyla aylık olarak maksimum şekilde 650 TL’ lik kredilerden faydalanabileceklerdir. Fakat daha önceden aldıkları ve hala ödemekte oldukları kredilerin varlığı 650 TL’ lik kredi hakkında değişim oluşmasına neden olacaktır. 300 TL’ lik ödenmekte olan kredilerin varlığı 650-300= 350 TL şeklinde bir hesaba ulaşmamıza ve bu kişilerin yeni alacakları kredilerde maksimum olarak aylık 350 TL olacak kredileri alabilmelerine neden olacaktır. Kredi kullanımında vade üst limiti 36 ay olduğundan bu kişiler 12,600 TL gibi yeni bir kredi alma hakkında kavuşacaklardır.

Alınabilecek Olan Kredi Tutarı Nasıl Arttırılır?
Aylık olarak düzenli şekilde asgari ücret tarzı bir gelire sahip olanlar, daha fazla oranlarda kredi kullanabilmek için çeşitli yollara başvurabilmektedirler. Gidilecek bu yollar sonucunda bankalardan daha yüksek tutarlarda kredileri kullanabilecek ve gerçekleştirmek istedikleri yatırımları hayata geçirebilecek ya da ihtiyaçlarını kapatabileceklerdir.

Ek Gelir Gösterilmesi: Asgari ücretle çalışanların bankalardan daha yüksek oranlarda kredi kullanabilmeleri için yararlanabilecekleri yollardan ilki bankaya ek gelir gösterilmesi olacaktır. Bankaya gösterilecek ve bankanın kabul edeceği ek gelirler sayesinde kullanılabilecek olan kredilerin maksimum tutarlarında artış yaşanacaktır. Yalnız burada akılda tutulması gereken şey, bankaya sunulacak olan ek gelirlerin belgelenebilir cinsten olmasıdır. Örnek vermek gerekirse kira geliri gibi gelirler kira sözleşmesi ve her ay banka hesabına yatan sabit tutardaki gelirler, bankaya ek gelir olarak sunulabilecektir. Belgelenemeyen gelirlerin varlığı durumunda yine de bankayla görüşülmesinde fayda olacaktır.

Üzerinize Kayıtlı Taşınmazlar; Daha yüksek oranlarda kredilerden faydalanmak adına kişilerin faydalanabilecekleri yollardan biri de eğer üzerilerine kayıtlı taşınmaz; ev, arsa, daire, iş yeri vb, gibi mekanların bankaya güvence olarak sunulması, kişilerin daha yüksek tutarlardan kredi kullanabilmelerine olanak verecektir. Bu şekilde başvurusu yapılacak olan kredilerin miktarlarında artış yaşanabilecek ve ihtiyaç duyulan kredilerden faydalanma imkanına kavuşulacaktır.

Kefil Göstermek Limiti Arttırabilir: Aynı zamanda asgari ücretli kişilerin bankaya kredi başvurusunda bulunurken krediye kefil olarak birisini beyan etmeleri, kişilerin kullanabilecekleri kredi limitlerinde artış yaşanmasını sağlayabilecektir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, bankaya kefil olarak sunulan kişilerin aylık düzenli gelirlerinin varlığı, gelirlerinin oluşturulacak krediyi karşılayabilecek düzeyde olması, kişilerin kredi skorunda ve bankalara olan toplam borçlarında kredi sunumu için bir engel bulunmaması gerekmektedir. Ancak bu durumların sağlanması durumunda bankaya kefil sunulursa asgari ücretli kimselerin kullanabilecek oldukları kredilerin limitlerinde artış meydana gelecektir.

Asgari Ücretli Kimselerin Kredi Başvurusunda Kredi Skorları
Kredi ve diğer banka hizmetleri için başvuranlar bankalar tarafından değerlendirilirken, değerlendirme ölçütlerinden en önemli olanı kişilerin sahip oldukları kredi skorlarıdır.

Asgari ücretle yaşamlarını sürdüren kimselerin kullanabilecek oldukları krediler zaten sınırlı olmaktadır. Bunun yanında kişilerin halihazırda ödemekte zorlandıkları ya da ödemelerini aksattıkları kredilerin varlığı, kişilerin bankalar nezdinde olumsuz profil oluşturmasına neden olacaktır. Ödenmekte güçlük çekilen ve düzensiz şekilde yapılan ödemeleri kişilerin kredi skorlarını kötü şekilde etkileyecek ve skorların düşmesine neden olacaktır.

Asgari ücretli kimselerin kredi skorlarına dikkat etmeleri ve ödemelerini düzenli şekilde gerçekleştiriyor olmaları, daha sonraki kredi başvurularında alabilecek oldukları en yüksek kredi tutarlarında kredileri alabilmelerini ve bankalarla olan ilişkilerini bozmamalarını sağlayacaktır.

Yorum yapın