Aydın Devlet Hastanesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Makalemizde Aydın Devlet Hastanesi hakkında genel bilgiler ve bu hastaneye nasıl iş başvurusu yapılabileceği hakkında detayları sunacağız. Öncelikle hastanenin tarihçesi ve politikaları hakkında bilgiler verelim.

Aydın Devlet Hastanesi hakkında sizlere bilgi vereceğimiz bu yazıda yer alan kısımları hastanenin kendi resmi sitesi üzerinden edindik. Gerek tarihçeyle alakalı olan kısımlar gerekse de geriye kalan kısımlar hakkında daha detaylı bilgiye oradan ulaşabilirsiniz.

Aydın Devlet Hastanesi Hakkında
Hastanenin ilk hizmet binası Aydın-İzmir demiryolu üzerinde yapılmasının yanı sıra İngilizler, İtalyanlar ve Fransızlar nezdince karakol olarak kullanıldığı da bilinmektedir. 1892’de hastane Millet Hastanesi adıyla hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen zaman içinde bölge halkının da yardımı sayesinde çeşitli birimlerin eklenmesi neticesinde daha büyük bir hastane olmuştur. 1985’te 400 yataklı hastanenin inşasının başlamasından sonra 1991’de bitmiştir.

Misyon ve Vizyon
Hastanenin misyonu, “Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini önemseyen ve odak noktası olarak benimseyen, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanan, ölçüm ve analize dayanan, insan haklarına saygılı ve çevreye duyarlı uygulamalarıyla, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaktır.” şeklinde ifade etmişlerdir.

Aynı şekilde vizyonlarını ise, “Ülkemiz için dünya standartlarının üzerinde hizmet kalitesine ulaşmak ve bölgemizdeki ve ilimizdeki en kaliteli sağlık hizmetini veren hastane olmak.” olarak dile getirmişlerdir. Hastane kendi amaçlarını dörde ayırmış ve şu şekilde dile getirmiştir:

Amaç 1: Sağlık Hizmetlerinde kaliteyi artırmak

 • Hastanede sunulmakta olan her türlü sağlık hizmetinde hasta memnuniyetini sağlamak,
 • Hastanede fiziki koşulları kötü olan İntaniye Servisine daha uygun bir alan bulmak,
 • Hastanedeki alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek,
 • Yoğun bakım yatak sayısının artması,
 • İnme ünitesinin açılarak ilde var olan ihtiyacı gidermek,
 • Ameliyathane salonlarını daha modern hale getirmek.

Amaç 2: Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek

 • Hastanenin görsen alanlarını modernize etmek,
 • Hastanede kullanılan bilgisayara otomasyon sistemini güçlendirmek,
 • Teknik altyapıdan kaynaklı oluşan cihaz ve donanım eksikliklerini tamamlamak,
 • Enerji ihtiyacı bakımından trafo kapasitesini iyileştirmek,
 • Yapılmış olan ve yapılacak tatbikatlar için hastane adına sorun olacak olayları tespit etmek ve önlem almak,
 • Risk analizinin ışığında hastanede yapısal ve yapısal olmayan riskleri belirlemek,
 • Hastaneden hizmet gören engelli vatandaşlar için yönetmelik ve kanunlarda yer alan düzenlemeleri yerine getirmek.

Amaç 3: Hastanede verimliliği arttırmaya yönelik düzenlemeler yapmak

 • Hastanede kullanılan otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılmasını sağlamak,
 • İKY politikası gereği personel verimliliğinde tasarruf sağlamak,
 • Taşınacak olan intaniye servisinin yerine merkezi bir laboratuvar yapmak,
 • Giderin azalması noktasında adımlar atmak,
 • Bölge ihtiyacını baz alan hizmet birimlerini aktif hale getirmek.

Amaç 4: Hasta ve Çalışan Memnuniyetine yönelik çalışmalar yapmak. (Hakkaniyet) geçerek engelli hastalarımıza ve yakınlarına daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak.

 • Dilek ve şikayet kutularında yer alan hususları es geçmeyip düzenlemeler yapmak,
 • Hastanede verilen randevuları muayene aralığını baz alarak vermek,
 • Hastalara yönelik hizmetlerde onlar için de uygun olan zaman aralığını seçmek,
 • Uygun işe uygun olacak personel istihdamına önem vermek,
 • Sağlık çalışanlarına yönelik olarak rutin muayeneleri İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre yapmak,
 • Çalışanlar adına sosyal aktiviteler icra etmek,
 • Hasta için bilgilendirme broşürleri hazırlamak,
 • Yeni bir kantin ile daha sağlıklı ve hijyen bir beslenme alanı oluşturmak.

Aydın Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri
Adres; Hasan Efendi Mh. Kızılay cad. No: 13, Aydın
Telefon Numarası; 0 (256) 213 90 02
İletişim & Web Sayfası; http://aydindh.saglik.gov.tr/TR,97138/iletisim.html

Aydın Devlet Hastanesine İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Aydın Devlet Hastanesi kamuya bağlı olarak hizmet vermesinden ötürü sağlık personeli alımlarında özellikle de memur alımları için, yapılan KPSS sınavlarını baz almaktadır. Bunun neticesinde yapılan merkezi atamalar ise sonucu belirlemektedir. Ek olarak bazı sağlık okullarından mezun olan kişilerde devlet hastanelerinde çalışabilmektedirler. Bunların haricinde hizmetli kadrosu adına başvuru yapmak ister iseniz eğer hastanenin anlaşma yaptığı taşeron firmalar ile görüşebilirsiniz.

Yorum yapın