Krediler

Bankalardan Ne Kadar Kredi Çekebilirim?

Bankalardan ne kadar kredi alınacağı, herkes tarafından konuşulan fakat net olarak açıklığa kavuşturulamayan konuların başında gelmektedir. Bunu net bir şekilde ortaya koymak için, bankaların kredi verirken incelediği ve gerekli gördüğü koşullara değinmek gerekir. Kredi verilecek  kişiler aylık gelirlerinden, üzerlerindeki taşınmazların bedellerine varana kadar incelenir. Bunun sonucunda banka ya da finans kuruluşu, kişiye vereceği kredi miktarını belirler. Bunların belirlenmesinde bir çok parametre olduğu gibi, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından oluşturulmuş, kişinin mali sicilini göz önüne çıkartan findeks kredi notu da baş rolü oynamaktadır.

Bankadan Bankaya Değişiklik Olabilir; Bankaların kredi verme durumları, bankalar arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bazı bankaların temel kıstas olarak değerlendirdiği bir parametre, diğer bankalar tarafından önemsenmeyebilir. Fakat tüm bankaların ana kıstasları arasında findeks kredi notu yer alır. Bankaların gerçekleştirmiş olduğu incelemeler sonucunda kredi verilebilitesi olan kişiler, bazı miktarlara kadar kredi alabilmektedirler. Bu oranın ne kadar olduğu, kişinin gelir gider dengesi ile ve mevcut borç yükü ile değerlendirilir. Fakat çoğu banka kendisini garanti altına alması adına, kişinin aylık gelirinin maksimum yüzde 60’ı olacak şekilde aylık geri ödeme planları sunar. Bu durumu somut olarak örneklendirmek gerekirse, 3000 TL aylık maaş alan bir kişinin aylık ödeyeceği maksimum kredi taksidi 1800 TL’dir. Bu durum tüm bankacılık sisteminde ve bankalarda uygulanan ana prensiptir.

Örneğin; Önceki örnekten yararlanırsak şu sonuca varabiliriz. Örneğin aylık 3000 TL maaş alan kişinin mevcut olarak 900 TL’lik bir kredi geri ödemesi olsun. Bu kişi tekrara kredi almak için bankaya başvurduğu takdirde, karşısına çıkacak olan kredi miktarının aylık taksidi maksimum 900 TL olacaktır. Sonuçları değerlendirirsek, kişinin üzerine toplam 2 kredi bulunur. Fakat toplam aylık kredi ödemesi, 1800 TL’dir. Bu rakam da kişinin maaşının yüzde 60’ına tekabül etmektedir.

Asgari Ücretle Çalışanların Alacağı Kredi Miktarı
Asgari ücretle çalışanların en sık olarak başvurduğu bankacılık sistemi, kredi sistemidir. Bu kredi miktarları genel olarak tüm bankalar tarafından aynı konsepte hesaplanır. Bu durum özellikle asgari ücretli çalışanlar için, tüm bankalarda aynı şekilde yürümektedir. Ülkemizde şu anda asgari ücret 1400 TL’dir. Örneğin, kredi için başvuran kişinin aynı iş yerinde 6 aydan fazladır çalışmakta olduğu ve asgari ücret maaş aldığını kabul edelim. Bu durumda tüm bankaların verebileceği kredi miktarı, (asgari ücret x 10 ) konseptinden yola çıkarak toplam 14 bin TL’dir.

Yukarıdaki örnekte yer aldığı gibi, asgari ücretle çalışan bir kişi bankadan maksimum maaşının 10 katı kadar kredi alabilmektedir. Bir diğer olması gereken parametre ise, kişinin çalıştığı işyerinde minimum 6 aydır sigortalı bir şekilde çalışmasıdır. Bu parametre bazı bankalarda 1 sene olabildiği gibi, kimi yabancı sermayeli bankalarda ise 2 seneyi de bulabilmektedir.

Emekliler ve Esnaflar İçin Kredi Miktarları
Yukarıda belirtilen asgari ücretin 10 katı kadar kredi tutarı, emekliler için de çoğu bankada geçerlidir. Ayrıca emeklilerdeki kredi tutarları, kendi maaşlarının katları şeklinde de ilerleyebilmektedir. Emekliler, düzenli olarak belirli bir maaş aldıkları için bankalar tarafından en cazip kabul edilen müşteri tipidir.  Normal bir borç yüküne sahip emekliler, çoğu zaman istedikleri meblağları bankalardan rahat bir şekilde alabilmektedirler

Bankacılık sisteminde en riskli kabul edilen durumdaki kişiler, maalesef esnaflardır. Aylık kazançlarının tam olarak belli olmaması, herhangi bir sabit gelirlerinin olmaması ve mevcut borç yüklerinin sürekli değişiklik göstermesi gibi durumlardan ötürü bankalar esnaflara istedikleri kredi miktarlarını rahat bir şekilde vermemektedirler. Bu yüzden, esnaf olan kişilerin bankaa ile olan ilişkilerine son derece dikkat etmeleri gerekmektedir. Esnaflar, banka ile düzgün bir ticari ilişki geliştirebildikleri takdirde bu durum terse de dönebilmektedir.

Bankalar ve finans kuruluşları, esnaflara kredi verirlerken çoğu zaman kefil ya da ipotek gibi garantiler talep ederler. Kefilin veya ipoteğin durumuna göre alabilecekleri kredi miktarları değişiklik göstermektedir. Genellikle maliye borcu, vergi dairesi borcu, gecikmiş kredi ödemesi gibi mevcut borçları olan esnaflar da, rahat bir şekilde kredi alamamaktadırlar.

Tüketiciler İçin Ev Kredisi
Ev kredileri, ülkemizde alınması en zor kredi türleri arasında yer almaktadır. Bu savı kanıtlayan en büyük gösterge de, krediyle alınan evin kredi borcu bitene kadar bankanın üzerinde olması yani banka tarafından ipotek edilmesidir.

Bankalar ve finans kuruluşları, ev kredisi verirken bir çok parametreyi ele alırlar. Kişinin mevcut ekonomik durumunun çok iyi olması ve gelir gider dengesinin yeterli seviyede olması, ev kredisi alabilmesi için en önemli parametrelerdir.

Tüketiciler İçin Ev Kredisi Hangi Miktarlarda alınır
Tüketiciler için ev kredisi iki tip mevcuttur. Bunlardan birisi doğrudan evin miktarını kredi olarak almaktır. Diğeri ise, birikmiş meblağın üzerine ev için kredi çekmektir. İki durumda da finans kuruluşu, eve ipotek koymaktadır.

Tüketiciler için ev kredileri, 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar değişiklik gösteren meblağlarda mevcuttur. Bu rakamlar taşınmazın değerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Tüketiciler ev kredilerini, 60 ay vadeden 120 ay vadeye kadar mevcut olan bir aralıkta geri ödeyebilmektedirler. Bazı mevcut bankalarda 240 ay vade seçeneği de mevcuttur fakat yaygın olarak tercih edilen ev kredisi vadesi genellikle 120 aydır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu