Bankaların Girişimcilere Sunduğu Büyükbaş Hayvancılık Kredilerini İnceledik

Hayvansal üretim, insanların en eski çağlardan beri uğraştıkları geçim kaynakları arasında yer almaktadır. Türkiye’ de de nüfusun büyük çoğunluğunun ana geçim kaynağı olan büyükbaş hayvancılık, devlet bankaları ve bazı özel sermayeli bankalar tarafından uygun kredi fırsatlarıyla desteklenmektedir.

Hayvancılıkla uğraşan kişilerin hayvan alımlarında, tesislerinin giderlerinde ve yem, ilaç gibi giderlerin finansmanı için bankalardan alınacak olan krediler kullanılabilmektedir.

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvancılık Kredisi
Hayvansal üretim alanında faaliyette bulunmakta olan gerçek ya da tüzel kişiler, Ziraat Bankası’ nın hayvancılık kredilerinden faydalanabilmektedirler. Hayvansal üretim için gerek duyulan yem, ilaç, süt deposu, yem deposu, barınak, ağıl ve ahır yapımı, tamir ve onarım giderleri, diğer makine alımları ve makine bakım ve onarım giderleri gibi kalemlerin finansmanı için Ziraat Bankası’ ndan alınacak olan krediler finansman olarak kullanılabilecektir.

Yem, ilaç, makine onarım ve bakım giderleri, kira ve sigorta giderleri gibi giderleri Ziraat Bankası’ ndan sağlanacak olan İşletme Krediler ile sağlarken ahır- ağıl yapımı, güneş enerjisi paneli, biyogaz cihazları ya da rüzgar paneli gibi harcamaların karşılanması için de Ziraat Bankası’ ndan alınacak olan yatırım kredileri kullanılabilecektir.

Düve, dana, manda üretiminde bulunmak isteyen ya da halihazırda üretim faaliyetlerinde bulunup üretim faaliyetlerini genişletmek ve geliştirmek isteyen üreticiler, Ziraat Bankası’ nın büyükbaş hayvan üreticileri için hazırlamış olduğu kredilerden faydalanabilmektedirler. Yerli üretimin desteklenmesi ve arttırılması adına devlet destekleri arttırılarak sürdürülmektedir ve kamu bankalarından olan Ziraat Bankası da yerli üreticileri desteklemek ve yerli üretimi arttırmak amacıyla üreticilerin ihtiyaçlarını finanse etmede kullanabilecekleri krediler hazırlamaktadır. Büyükbaş hayvancılıkta büyükbaş süt hayvancılığı, damızlık süt sığırcılığı, damızlık düve yetiştiriciliği, damızlık etçi sığır yetiştiriciliği ve büyükbaş besicilik ile uğraşan Ziraat Bankası müşterileri, bankanın büyükbaş hayvancılık için özel olarak hazırladığı kredilerden faydalanabileceklerdir.

Ziraat Bankası Büyükbaş Süt Hayvancılığı
Asgari olacak şekilde 10 büyükbaş ile hayvancılıkla uğraşan kişiler ya da alınacak kredi ile en az 10 baş hayvana erişecek olanlar için Ziraat Bankası büyükbaş süt hayvancılığı kredisi vermektedir. Ziraat Bankası’ nın sunmakta olduğu büyükbaş süt hayvancılığı kredisinden faydalanmak isteyenlerin aşağıda sıralanmakta olan şartları sağlamaları gerekmektedir.

İşte Bu Şartlar
– Alınacak olan hayvanların Türkvet sisteminde kayıtlı bulunmaları gerekmektedir.
– Alınacak olan hayvanların kültür ırkı ya da melez olması ile en fazla 48 aylık olmaları ve en az bir sefer doğum yapmış olan büyükbaş hayvan olmaları gerekmektedir.
– Ziraat Bankası’ ndan alınacak olan büyükbaş süt hayvancılığı kredisinin kullanılabilecek olduğu alanlar; barınak yapımı ve barınak onarım, bakım giderleri,
– Yem hazırlama cihazlarının temini ve bakımı için,
– Süt soğutma ve saklama tanklarının temini için,
– Balya makinesi ve benzeri cihazların temini, bakımı ve onarım giderleri için,
– Gübre değerlendirme süreci için ihtiyaç duyulan cihazların temini, onarımı ve bakımı için gerekli duyulan giderlerin finanse edilmesi için,
– Ve diğer yatırım giderlerinin karşılanması için Ziraat Bankası’ ndan alınacak olan büyük baş süt hayvancılığı kredileri kullanılabilecektir.

Ziraat Bankası Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği İçin Kredi
Ziraat Bankası belirli cinslerdeki büyükbaş hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi için müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır. Kredi sağlanan cinsler arasında hereford, angus, şarole ve limuzin bulunmaktadır. Bu cins büyükbaş hayvanlardan en az 10 tane bulunan tesislerde üretim faaliyetlerinde bulunan ya da bankadan alınacak olan kredi ile en az 10 büyükbaş hayvan sayısına ulaşılması durumlarında Ziraat Bankası, müşterilerine kredi sunmaktadır.

Denizbank Yatırım Kredileri
Büyükbaş besicilik ve süt hayvancılığı alanlarında faaliyet gösteren yetiştiricilerin hayvan alımları ve hayvanların barınakları, barınak onarım ve bakım giderleri, yem, yem hazırlama üniteleri, yem depoları, süt sağım üniteleri, süt depolama ve soğutma üniteleri, bu cihazların bakım ve onarım giderleri gibi harcamaların finanse edilmesinde Denizbank’ ın çiftçi müşterileri için hazırlamakta olduğu krediler kullanılabilmektedir.

Büyükbaş hayvancılık üreticilerinin alanlarında harcama ve giderlerini finanse etme adına bankaya kredi başvurusunda bulundukları zaman hazırda bulundurmaları gereken bir takım evrak bulunmaktadır. Bu evraklar aşağıda sıralanmaktadır.

Bu Krediyi Almak İçin Gerekli Olan Evraklar
– Kredi başvurusunda bulunacak olan çiftçinin varsa hayvan varlığına ait belge,
– Çiftçinin ÇKS belgesi ve çiftçilik belgesi,
– İşletme tescil belgesi,
– Bilanço usulüne göre işletme faaliyeti gösteren üretim tesislerinin son 3 yıla ait olan bilançoları ve gelir tabloları,
– Başvuruda bulunulacak olan kredi için bankanın talep edeceği teminat için taşınmaz gösterilmesi ve taşınmazlara ait belgeler,
– Kredi başvurusunda bulunan kişilerin gelirleri ve eğer olması durumunda ek gelirlerini kanıtlandığı belgeler gibi ve bankanın gerekli gördüğü durumlarda ek belgelerin de hazırlanmasıyla kredi başvurusunda bulunulacak olan banka şubesine iletilmeleri gerekmektedir.
– Kredi başvurusunda bulunmak için kişilerin bireysel olarak banka şubelerine gitmeleri ve kredi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Yorum yapın