Krediler

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) İle Kredi Veren Bankalar

Bankalar, verdikleri borçlar üzerinden para kazanan finans kuruluşlarıdır ve sunmuş oldukları ürünler ile hizmetlerin kendilerine, taraflarca kabul edilen şartlar altında geri dönmesini isterler ve bu şekilde kazanç sağlarlar.

Sunmuş oldukları hizmet ve ürünlerin geri ödenebilmesi adına hizmet başvurusunda bulunan müşterilerinin finansal durumlarını incelemek için gelir belgelerine ihtiyaç duyarlar. Gelir belgesinde yazan ve kişilerin düzenli olarak edindikleri gelirler doğrultusunda banka da hizmet sunumunda bulunacaktır.

Fakat bankalara gelir belgesi sunamayacak olan çiftçiler, bu belge yerine ÇKS belgesi sunarak kredi kullanamama ya da bankaya gelir belgesi sunamama durumunda doğan kredi kullanamama durumunda kurtulmuşlardır. Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı tarım ve çiftçilik ile uğraştığı için bankalar bu gibi bir müşteri potansiyelini kaçıramazlardı. Bu nedenle çiftçilerin kredi başvurusunda bankaya iletmeleri gereken belgeler arasında ÇKS (Çiftçilik Kayıt Sistemi) belgesi de bulunmaktadır.

Ziraat Bankası
Çiftçilere avantajlı ürünler sunan ve üretim faaliyetlerine gerçek anlamda yardımcı olan, kuruluş amacı da tarımsal ve hayvansal üretime kredi ürünleri hazırlamak olan Ziraat Bankası, çiftçilerin ÇKS belgesi ile kredi alabilecek oldukları bankaların başında gelmektedir.

Ziraat Bankası’ ndan kullanılacak olan kredi ile çiftçiler, kullanacak oldukları kredilerin geri ödeme sürelerini esnek şekilde oluşturabilmekte, bu yolla hasattan ya da bayram öncesi kurbanlık satışlarından gelecek olan paralarla kredi vadesinin ödenmesi sağlanabilmektedir. Kullanılacak olan kredinin vadeleri esnek şekilde, çiftçilerin hasat dönemlerine ve hayvan satım dönemlerine göre belirlenirken toplam ay olarak 48 aya kadar vadelendirme yapılabilmektedir.

Kredi başvurusunda bulunan kişilerden istenecek olan belgeler;

Özel Kişilerden

 1. Çiftçi belgesi- ÇKS belgesi
 2. Nüfus cüzdanı
 3. Tarımsal işletmenin varlığını kanıtlar nitelikteli belge (tapu kaydı, kira sözleşmesi gibi)
 4. Bilanço esasına göre faaliyet göstermekte olan işletmeler için kredi başvurusuna kadar son 3 yılın bilanço kayıtları ve gelir tabloları

Tüzel kişilerin yapacak oldukları kredi başvurularında ÇKS belgesine ek olarak istenene belgeler;

 1. Oda kayıt belgesi, vergi levhası,
 2. Tüzel kişilik ana sözleşmesinin yayımlanmış olduğu ticaret sicili gazetesi,
 3. Yeni kurulmuş olan tüzel kişilikler için kuruluş ya da son yıla ait olan bilanço ve gelir tablosu, daha uzun zamandır faaliyet göstermekte olan tüzel kişilerin de son 3 yıla ait olan bilanço kayıtları ile gelir tabloları,
 4. Tarımsal işletmenin tevsik edici belgeleri,
 5. Tüzel kişiliği temsil edecek olan kişilerin temsil yetkisinin kanıtlayan kararlar ve noter tarafından onaylı imza sirküleri,
 6. Kredi için bankaya gösterilecek olan teminata ait belgeler,

Ziraat Bankası’ ndan ÇKS belgeli kredi almak isteyenler, alacak oldukları krediler hakkında daha detaylı bilgi almak ve banka yetkilileriyle daha etkili bir iletişim kurabilmek için en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebileceklerdir.

QNB Finansbank
Üreticilerin ÇKS belgesi ile kredi kullanabilecek oldukları bankalardan biri de QNB Finansbank’ tır. “Çiftçi Nakit” adı altında sunulmakta olunan hizmet, bankanın zirai faaliyetlerde bulunan müşterileri için oluşturmuş olduğu ve yalnızca üretim faaliyetleri için kullanılacak olan vadesiz hesaplara tanımlanan kredi limitleridir. Çiftçi Nakit hizmetinden faydalanan kişiler, vadesiz hesapları içerisinde bakiye olmaması durumunda bile zirai faaliyetlerde kullanmış oldukları kredilerin taksitlerini, zirai faaliyetlerde kullanılan çek ve senetlerin ödemeleri için verilen otomatik ödeme talimatları bile bu hesaplardan gerçekleştirilmektedir.

Çiftçilerin mevduat hesaplarına tanımlanacak bu özellik ile ATM’ lerden 7/24 olacak şekilde para çekiminde bulunulabilecektir.

Kullanılan hizmete karşı, kişilerin belirleyecek oldukları en fazla 2 dönemde kullanılan olan hizmetlere faiz yansıtılır.

Çiftçi Nakit hizmeti, kullanıldığı gün kadar faiz uygulamasında bulunmaktadır.

QNB Finansbank’ ın Çiftçi Nakit hizmetinden faydalanmak için gereken evraklar;

 1. Çiftçilik belgesi ve ÇKS belgesi,
 2. Kredi kullanacak olan kişinin nüfus belgesi,
 3. Kişilerden, kredi başvurusunda bulunulduğu sırada banka şubesinin gerekli görmesi ile ek belge talebinde bulunulabilecektir.

DenizBank
Projelendirilmiş tarımsal yatırımların finansmanı için Denizbank’ tan kredi kullanılabilecektir. Projenin uygulanabilirliği ve projenin ilerleyişi baz alınarak hazırlanacak olan krediye limit ve vade belirlenecektir. Denizbank’ ın sunmakta olduğu tarım proje yatırım kredilerinden gerçek kişiler ve tüzel kişiler faydalanabilmektedirler.

 • Oluşturulan proje ile tarımsal üretimin artmasının sağlanacağı,
 • Daha modern teknikler kullanılarak daha modern bir tarımcılık anlayışının hakim olacağı,
 • Küçük işletmelerin daha büyük işletmeler haline geleceği,
 • Gerçekleştirilecek olan proje ile sunulmakta olan hizmetin kalitesinin arttırılacak olduğu,
 • AB standartlarında üretim imkanlarının sağlanması ve bu anlamda rekabetin sağlanması
 • Tarım ve sanayi uyumunun sağlanması için etkili olacak projelere DenizBank’ tan kredi kullanmanın önü açıktır.

Verilen krediler ile küçük çaplı tarımsal işletmelerin büyümesi ve üretim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması, toplam verimliliğin arttırılması, projelerin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Bu aşamada banka yalnızca bir finans kuruluşu gibi davranmaktan çok müşterilerine danışmanlık hizmeti vermekte ve akıllarındaki soru işaretlerini gidermektedir.

 1. Kredi için gereken belgeler;
 2. Çiftçilik belgesi ve ÇKS belgesi,
 3. Kredi kullanacak olan kişinin nüfus cüzdanı,
 4. İkametgah belgesi,
 5. İmza beyannamesi,
 6. Sahip olunan traktör ya da taşıtların ruhsat fotokopisi,
 7. Tapu fotokopisi

VakıfBank Tarımsal Üretim Kredileri
Üreticilerin tarımsal üretimde ihtiyaç duydukları; üretim faaliyetlerini sürdürebilmek, kapasitelerini genişletmek, üretim enstrümanlarını çoğaltmak gibi çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyacak oldukları kredileri Vakıfbank şubelerinden alabileceklerdir. Vakıfbank, tarımsal üretim, seracılık, küçükbaş, büyükbaş hayvancılık, besicilik, süt hayvancılığı, yatırım projeleri, kümes hayvancılığına kadar tüm projeler için kredi sağlamaktadır.

Vakıfbank kredi sunumu için gerekli olan evraklar;

 1. Kredinin kullanılacak olduğu alana göre ÇKS belgesi, ÖKS belgesi ya da Türkvet kayıt belgesi,
 2. Kredi kullanacak olan kişinin nüfus belgesi,
 3. Faaliyet yürütülmekte olan arazinin tapu belgesi ile arazi kiralık ise araziye ait kira sözleşmesi
 4. İkametgah belgesi

YapıKredi Tarımsal Üretim Kredileri
Tarımsal üretimcilerin ve hayvansal üretim faaliyetlerinde bulunanların üretim faaliyetlerinde kullanacak oldukları finansmanı YapıKredi bankasından kredi olarak sağlamaları mümkündür. Bankadan kullanılacak olan krediler tarımsal üretim faaliyetleri, besicilik, tarımsal yatırım, hayvan satın alımı, seracılık, traktör satın alımı, tarım makineleri satın alımı, ticari taşıt satın alımı gibi faaliyetler için ayrı ayrı oluşturulacaklardır.

YapıKredi bankasından kredi tarımsal kredilerden faydalanmak için gereken evraklar;

 1. ÇKS belgesi,
 2. Kredi kullanılacak olan tarım arazisinin tapusu ya da kira sözleşmesi,
 3. İkametgah adresi,
 4. Krediyi kullanacak olan kişinin kimlik fotokopisi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu