Ev Kredisi İçin Sayfa Sayfa Eksper Raporu Hazırlama

Bankalar, ev sahibi olmak için bankadan kredi almak isteyen müşterilerine kredi hazırlarken gerekli kanun gereğince, satın alınacak olan eve değer biçilmesi işlemini gerçekleştirirler. Uzman kişiler, evlerin tüm özelliklerini inceleyerek evler için değer belirlemektedirler. Evi inceleyen uzman kişilere eksper, hazırladıkları raporlara da ekspertiz raporu denmektedir.

Raporların hazırlanış şekilleri, ev alacak olan kişiler için merak edilen bir unsur olmaktadır. Yazının devamında, bankadan alınacak olan konut kredisi ve kredinin tutarı için kritik öneme sahip olan eksper raporu hakkında bilgi verilmektedir. Eksper raporları genellikle 8 ile 15 sayfa arasında olan raporlardır. Konuyla alakalı olan yasal düzenlemelerin sınırları aşılmadan her değerlendirme kurumu kendisine göre özelleştirilen bir değerleme yöntemi izlemektedir.

Eksper Raporunun Birinci Sayfası
Eksper raporunun birinci sayfasında ekspere konu olacak yapı ile ilgili detaylı bilgiye ve eksper raporunu hazırlayan kişinin bilgilerine yer verilmektedir. Eksper raporunu hazırlayan kişinin ve eksper raporunu hazırlatan kurumun bilgileri, eksper raporu hazırlanacak olan evin adres bilgisi, bulunduğu ada- pafta- parsele ait bilgiler ve eksper raporunun düzenlendiği tarih, eksper raporu hazırlanacak olan yapının türü hakkında bilgi verilmektedir.

Eksper Raporunun İkinci Sayfası
Bu sayfada, eksper raporuna konu olan yapı ile ilgili tapu bilgilerine yer verilmektedir ve eğer varsa konut hakkında yapılan değişiklikler bu bölümde belirtilmektedir. Tapu kayıtlarında görülebilecek olan kayıtlara; haciz, kısıtlama, ipotek, kira şerhi, mahkeme kararı ile bölünmeye yine bu bölümde yer verilmektedir. Satın alma işlemine konu olan taşınmazın türü gayrimenkul dışında bir türse gayrimenkul hariç tahsisli proje bilgilerine yer verilmektedir. Aktarılmakta olan projede, projenin onaylandığı tarih, konutun projedeki konumu ve diğer detaylara yer verilmektedir. Eksper raporunun ikinci sayfasında ayrıca belediyeye ait kayıtlara da yer verilmektedir. İkinci bölüme kaydedilen belediye kayıtlarında imar durumu, yapılaşma koşulları, parsel bilgileri gibi bilgiler bulunmaktadır. Eksper raporunun ikinci sayfasında yer alan teknik bilgiler, ekspertiz işlemi sonrasında alınacak olan taşınmazlara biçilecek fiyat için büyük önem taşımaktadır.

Eksper Raporunun Üçüncü Sayfası
Eksper raporunun üçüncü sayfasında da rapora konu olan taşınmaz ile ilgili detaylara ve katma değerlere yer verilmektedir. Raporun bu kısmında konut ile ilgili yer alan bilgiler arasında konutun konumu, konuta erişimde kullanılabilecek olan ulaşım kanalları ve kanalların çeşitliliği, yapıya değer katan ya da tam tersi, değer kaybettiren çevresel etmenlerden söz edilmektedir. Çevresel faktörler, taşınmazın fiyatı üzerinde direkt olarak etkili olacağı için tüm çevresel koşullar detaylı şekilde anlatılmaktadır. Rapora konu olan taşınmazın içinde bulunduğu muhit, çevresinde ya da site içerisinde bulunan havuz, çocuk parkı ya da mağaza gibi sosyal platformlar, güvenlik önlemleri açısından ne anlamda teçhizatlı olunduğu, yandın merdivenleri ve yangın söndürme tüpleri gibi sorun anında kullanılacak olan araçların ne anlamda erişilir olduğu ya da olmadığı raporun bu kısmında anlatılmaktadır. Aynı zamanda raporun bu bölümünde evlerin iç durumları hakkında detaylı bilgilere yer verilmektedir. Evin kaç odasının olduğu, evin toplam olarak kaç metre kare genişliğinde olduğu, taşınmazın son durumu bu bölümde kaydedilir. Evin iç kısmı hakkında detaylı şekilde anlatılmasının sebebi, evin en son kaydedilmiş bilgileri ile evin resmi kurumlarda bulunan kayıtları arasında karşılaştırma yapılacak olmasıdır. Taşınmaz hakkında verilen tüm bu detaylı bilgiler arasında konutların fiyatları üzerinde etkisi olacak her türlü detaya raporda yer ayrılmaktadır. Taşınmazların konumu, bulunduğu semt, günün kaç saati güneş ışığı aldığı, ulaşım olanakları, manzarası, binanın yaşı ve aynı bölgede yaşayan insanların sosyal durumuna kadar bilgiler bulunmaktadır.

Rapora konu olan taşınmaz konut değil de arsa ise bu bölümde arsa hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Arsanın bulunduğu bölge, cephe, derinlik, konum özellikleri gibi bilgilere yer verilir. Aynı zamanda kendi su kaynağının olup olmadığı, su kaynağına olan uzaklık ve günün ne kadarında güneş ışığı alındığı gibi bilgilere detaylı şekilde yer verilmektedir.

Eksper Raporunun Dördüncü Sayfası
Eksper raporunun bu sayfasında rapora konu olan taşınmazın bulunduğu bölgedeki diğer satılık konutlar ya da taşınmazlara ait bilgiler bulunmaktadır. Buradaki amaç, çevrede bulunan ve satılık ibaresi taşıyan taşınmazların fiyatlarını da analiz etmek ve rapora konu olan taşınmaza daha doğru bir fiyat biçmektir. Bölgede bulunan ve aynı karakteristik özellikleri olan taşınmazların özellikleri ile fiyatlarına bu bölümde yer verilir.

Eksper Raporunun Beşinci Sayfası
Eksper raporunun bu sayfasında da daha önce yer verilen bilgiler ve değişkenler ışığında yapılan değerlendirmeler gözden geçirilir ve değerlendirmede bulunan uzmanın görüşleri aktarılır. Bölümde, eksper uzmanı, raporun kontrolünden sorumlu uzman ve raporun onaylamasında bulunan uzmanın imzaları bulunur.

Eksper Raporunun Altıncı Sayfası
Eksper raporunun bu bölümü bankaya ayrılmış kısımdır. Kredi başvurusunda bulunan kişinin başvurmuş olduğu kredi hakkında detaylara yer verilmektedir. Aynı zamanda konut kredisi sözleşmesinin şartları bu bölümde bulunmaktadır.

Eksper Raporunun Yedinci Sayfası
Raporun bu kısmında da alınacak olan taşınmazın, konutun, dükkanın ya da arsanın tapu senedi yer almaktadır. Bu sayfa yalnızca krediye ve eksper raporuna konu olan taşınmazların tapu belgeleri için ayrılmaktadır.

İlerleyen Sayfalarda
Raporun ilerleyen sayfalarında da kredi ve eksper raporunun hazırlanmasına neden olan taşınmazların; konut, dükkan, arsanın fotoğrafları, binaya ait detaylı bilgiler, taşınmazın konum bilgileri, bulunduğu konum gibi detaylar tüm netliğiyle raporlanmaktadır. Alınacak olan taşınmazlara değer biçimi ve doğal olarak da kişilerin alacak oldukları kredilerin maksimum tutarının belirlenmesinde etkili olabilecek her türlü değişken eksper raporlarında tüm ayrıntılarıyla incelenmektedir.

Yorum yapın