Hayvancılık Kredisi Veren Bankalar ve Şartları

Tarım ve hayvancılık, dünya genelinde ve özellikle bizim ülkemizde temel geçim kaynakları arasında yer almaktadır. Beslenme ve tüketme alışkanlıklarının hiçbir zaman son bulmayacağı gibi üretim faaliyetleri de bir noktada son bulmayıp insanların yaşamlarının sonuna kadar devam ettirilecektir.

Buna karşın, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin, tarımsal üretim ve hayvancılık için verimli olan arsaların ve alanların azalması ve şehirlere olan göçlerin artması karşısında üretim faaliyetleri zayıflamakta ve ülkeler dışa bu anlamda dışa bağımlı (tarımsal ve hayvansal ürünlerin diğer ülkelerden temin edilmesi) hale gelmektedirler. Türkiye’ de de tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerinde azalma yönlü eğilim izlenmektedir. Buna karşın devlet ve kamu bankaları, tarımsal ve hayvansal üretimde kullanılmak üzere girişimcilere, çiftçilere uygun fırsatlarla kredi imkanı sunmaktadır. Devlet tarafından sunulan hibelerin ve avantajlı kredilerin asıl amacı, tarımsal ve hayvansal üretimin yüksek oranlara getirilmesi ve devamlılığının sağlanmasıdır.

Hayvancılık Kredisi Alabilmek İçin Aranan Şartlar
Bankaların ve çeşitli kuruluşların üreticiler için hazırlamış oldukları krediler, her başvuruda bulunana ya da baştan savma projelerle kredi alma ümidine düşenlere maalesef sunulmamaktadır. Bankaların ve kurumların sunmakta oldukları hayvancılık ve tarım kredilerinden faydalanmak için aranan bazı şartlar bulunmaktadır. En basit olarak hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanların hangi hayvanlardan alıp üretecek olmaları gelmektedir. Bunlara verilecek olan örnekleri çoğaltmak gerekirse; süt ve yumurta üreticiliği de hayvancılık alanına girmektedir. Bu alanda faaliyet gösterecek olanların da bazı şartları sağlamaları gerekmektedir.

Öncelikli olarak hayvancılık kredilerinden faydalanma niyetinde olanların bu alanda kayıtlı şekilde faaliyet gösteriyor olmaları ya da yeni girişimcilerin yine Çiftçi Kayıt Sistemi’ nde kayıtlı olmaları ve bu alanda faaliyet gösterecek olmaları gerekmektedir. Bunun dışında faaliyet gösterilecek olan hayvancılık alanıyla ilgili özel olarak banka, ek belge talebinde bulunabilmektedir. Bankaya ve konuyla alakalı kredi sunan diğer kurumlara başvuruda bulunmadan önce nihai olarak hangi alanda hayvancılık faaliyetlerinde bulunulacağına karar verilmeli ve nihai proje hazırlanmalıdır. Bu aşamaların tamamlanmasından sonra banka ve kredi sunumunda bulunan diğer kurumlara kredi başvurusunda bulunulmalıdır. ( Kredi başvurusunda bulunup evrak eksikliği ya da projenin güven vermemesi gibi durumlardan dolayı başvurunun reddedilmesi sonrasında, yapılacak olan diğer kredi başvurularının da kabul edilme olasılığı düşürülecektir. Yani kredi almak isteyen kişiler, kendi elleriyle kredi alma şanslarını azaltmış olacaklardır.)

Hayvancılık Kredisi Veren Bankalar ve Kredilerin Özellikleri
Çeşitli hayvansal üretim faaliyetlerinde bulunan kişilerin üretim faaliyetlerini finanse etme ya da geliştirme için ihtiyaç duydukları fonları Ziraat Bankası, hayvansal üretim kredisi adı altında müşterilerine sunmaktadır.

Sayılacak olan hayvancılık alanlarında faaliyette bulunanlar Ziraat Bankası’ nın sunmakta olduğu hayvancılık kredilerinden faydalanabilecektir; büyükbaş, küçükbaş hayvancılık (besi hayvancılığı, kaz, devekuşu, ördek; damızlık hayvan yetiştiriciliği ve benzeri.), kanatlı hayvancılık ( devekuşu, kaz, ördek, tavuk, hindi, bıldırcın ve benzeri) ile arıcılık alanlarından birinden ya da birden fazlasında faalyiette bulunmakta olan kişiler ve faaliyette bulunacak olan kişiler.

Ziraat Bankası Hayvansal Üretim Kredilerinin Kullanılabilecek Olduğu Alanlar
Ziraat Bankası, kredilerin hayvancılık alanında belirli harcamaların finanse edilmesi için oluşturmaktadır ve bu harcamalar da şu şekilde açıklanabilir; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan alımlarında, hayvansal üretimde kullanılacak olan ilaç, yem, yakıt ve makine satın alımında, tamir ve bakım masraflarının karşılanmasında, sigorta ve kira giderlerinin karşılanmasında,

Hayvancılık üretiminde faydalanılacak olan ahır ve ağılların yapımı, süt üretimi için ihtiyaç duyulan süt soğutma tanklarının ve çeşitli ekipmanların temini için, işletmenin ihtiyaçları ile orantılı güneş, rüzgar ve biogaz yatırımları ve bu yatırımların gerçekleştirilecek olduğu arsanın satın alımı ve diğer giderler, Ziraat Bankası’ ından alınacak olan hayvansal üretim kredileri ile finanse edilebilmektedir.

Ziraat Bankası Hayvansal Üretim Kredilerinden Faydalanmak İçin
Ziraat Bankası’ nın sunmakta olduğu hayvansal üretim kredilerinden faydalanabilmek için yukarıda sayılan şartların sağlanması ve hayvansal üretimde bulunuyor ya da bulunacak olmak gerekmektedir. Kredi başvurusunda bulunmak için bireysel olarak Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin Sunduğu Hayvansal Üretim Kredileri
Kooperatif kredilerinden faydalanmak için kooperatif üyesi olunması gerekmektedir. Kooperatif olanakları yalnızca kooperatif üyelerinin faydalanması için geçerli olduğu için üyelik ilk şart olarak aranmaktadır. Bunun dışında kooperatif kredilerinden faydalanmak adına aranan diğer şartların da yerine getirilmiş olunması gerekmektedir. Alınacak olan kredilerin geri ödenmesi kısa ve orta vadeli olarak olmaktadır.

Denizbank Hayvansal Üretim Kredileri
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta et ve süt üretimi, damızlık düve yetiştirme faaliyetlinde bulunma, damızlık etçi sığır yetiştirme faaliyetinde bulunma, kanatlı hayvan alanında faaliyette bulunacak olanlar da yumurta ve et tavukçuluğu alanlarında faaliyet gösteriyor olmaları ya da faaliyet gösterme niyetinde olmaları durumunda Denizbank’ ın sunmakta olduğu hayvansal üretim kredilerinden faydalanabileceklerdir.

Alınan krediler hayvansal üretim için harcanacaktır ve bu alanlar şu şekilde listelenebilir;
– Hayvansal üretimde bulunmak için ihtiyaç duyulan bina, ahır, yem deposu, kümse gibi yapıların inşaat işlemlerinin finansmanı için,
– Hayvansal üretimde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan makine ve cihazların alımında (süt soğutma tankları, süt dağıtım üniteleri, depolar, kümes ve kümes ekipmanları gibi)
– Ayrıca canlı hayvan alımı için,
– İşletme sermayesinin ihtiyaçlarının giderilmesi için, Denizbank’ tan temin edilecek olan krediler finansman aracı olarak kullanılabilecektir.

Denizbank Hayvansal Üretim Kredisine Başvuruda Bulunmak İçin
– Yatırım yerine ait olan tapu ya da kira belgeleri,
– Gerçekleştirilecek olan projeye ait harcama bilgileri, faturalar,
– İşletmede, Denizbank’ tan alınacak olan kredinin finansman olarak kullanılarak yapılacak olan yapıların ve binaların mimari projeleri ve eğer varsa yapı ruhsatı,
– “Tarımsal Sanayi” kapsamında olan yatırımlar için ana makine ve yardımcı donanıma ait yerleşim planı ile imalat projesinin gösterildiği akım şeması, ve bankanın gerekli gördüğü durumlarda ek evrakların kredi başvurusu için bankaya sunulması gerekmektedir.
– Şartların sağlanması durumunda Denizbank’ ın sunmakta olduğu hayvansal üretim kredilerinden faydalanmak için bireysel olarak Denizbank şubelerine başvuruda bulunmak gerekmektedir.

TEB Hayvansal Üretim Kredileri
Tarımsal üretim (süt hayvancılığı) kredisi alınabilecek bankalar içerisinde TEB de bulunmaktadır. TEB’ den alınacak olan kredi ile süt hayvanlarının ihtiyacı olan ilaç ve bakım giderlerinin karşılanması ve benzeri giderlerin finansmanı için kullanılabilecektir. Kredilerin vade süresi 18 aya kadar uzatılabilmektedir. Vadelendirme, 3 aylık periyodlar şeklinde ya da aylık eşit taksitler şeklinde yapılabilmektedir. Hayvan hayat sigortası yaptırılması gerekmektedir ve sigorta, kredi kullanılacak olan TEB şubesi tarafından yaptırılmaktadır.

TEB’ in Sunduğu Hayvansal Üretim Kredilerinden Faydalanmak İçin Gerekenler
– Kredi başvurusunda bulunan kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi,
– Kredi kullanacak olan kişilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıtlarının bulunması,
– İkametgah adresi,
– İşletmenin faaliyet gösterecek olduğu araziye ait tapu belgesi ya da kira sözleşmesi,
– Hayvan varlığı listesi,
– Damızlık birliği üyeliğini kanıtlar belge.
– Gerekli olan şartların sağlanması ile TEB’ in sunmakta olduğu hayvansal üretim kredilerinden faydalanılabilecektir.

Yorum yapın