Kadınların En Çok Tercih Ettiği Meslekler Nelerdir?

Geçen 50 yıla oranlar, kadın okur yazar oranlarının ve yüksek öğrenim gören kadınların sayısının artmasıyla, aktif iş hayatında rol alan kadınların sayılarında artış gözlemlenirken kadınların çalıştıkları, iş imkanı buldukları alanların genişlediği ve çoğaldığı gözlemlenmektedir.

İş alanı olarak kadınların, diğer iş kollarından daha belirgin olacak şekilde yoğunlaştıkları iş kolları bulunmaktadır ve bu yazıda, kadınların yoğun olarak tercih ettikleri iş kollarına değinilecektir.

Yapılan Anket Sonuçlarına Göre Kadınların İş Tercihi
Yapılan anketlerde ve çalışmalarda, kadınların tercih ettikleri mesleklerin sınıf öncesi öğretmenliği, ilk okulu öğretmenliği gibi öğretmenlikler, devlet memurluğu, kamu kurumlarında ve dairelerinde memurluk, diş hekimliği, avukatlık, doktorluk, mimarlık ve peyzaj mimarlığı gibi çeşitlendiği görülmektedir. Bu meslekler için üniversitelerde ayrı fakülteler ve ayrı bölümlerin varlığı bulunmaktadır. Hangi meslekte faaliyet gösterilmek istenirse istenen mesleğin eğitimi eşit şartlar altında sağlandıktan sonra kadınlar, istedikleri bütün meslekleri en iyi şekilde icra edeceklerdir.

Güzel sanatlar alanında ressamlık, grafikerlik, müzisyenlik gibi iş alanlarıyla ilgili olunduğu görülmektedir. Kadınlar tarafından en çok tercih edilen mesleklerin bu sayılan meslekler olduğu söylenebilmektedir.  Aslında, kaliteli ve eşit bir üniversite eğitimi sunumu ile kadınların meslek olarak edinemeyecekleri bir meslek dalı bulunmamaktadır. Yüksek öğretim kurumlarından iyi derecelerle mezun olan kadınların, iş hayatına atılma oranları tatmin edici seviyede olup çalışan kadınlar, ülke ekonomisine ve çalışma hayatına büyük boyutlarda katkıda bulunmaktadırlar.

Aktif çalışma hayatında bulunmayan ev hanımları da evlerinin ekonomilerine katkıda bulunmak için, bazı firmaların verdikleri işleri evlerinden tamamlayarak gelir sağlamaktadırlar. Ya da yeni girişimlerde bulunacak olan kadın girişimciler için devletin ve KOSGEB’ in verdiği uygun krediler ve hibe destekleri bulunmaktadır. Buralardan alınan kredilerle kadın girişimciler, kendi işlerinin patronları olabilmektedirler.

KOSGEB kredileri ile kurulan ve girişimcilerinin kadın olduğu işlere örnek vermek gerekirse, KOSGEB’ den alınan kredilerle market açan, ev yufkası açıp satarken zamanla kurumsallaşan marka sahibi, terzi dükkanı açıp zamanla 15 çalışan istihdam edebilecek duruma gelen kadın girişimciler bulunmaktadır.

Yorum yapın