Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır Şartları Nelerdir?

Ülkemizde birçok belediyede son yıllarda kentsel dönüşüm hız kazanmış durumda. Bu anlamda kentsel dönüşüme giren alanlarda evleri bulunan vatandaşlar hem bir anlamda evlerinin yenilenmesi gibi bir fırsat elde ediyorlar, hem de bazı açılardan dezavantaj elde etmiş oluyorlar. Evlerinden çıkmaları ve bu süreç zarfında farklı bir evde kirada oturmaları gerekiyor. Bazen bu süre zarfında kira tutarlarını müteahhit karşılayabiliyor. Ancak devletin yapmış olduğu kentsel dönüşüm kira yardımı ile birlikte hem müteahhit inşaat firmaları büyük bir sorumluluktan kurtulmuş oluyorlar hem de vatandaşlar kiralarını rahatlıkla ödeyebiliyorlar.

Belirli Kriterler Söz Konusu; Kentsel dönüşüm bazı bölgelerde belirli kriterlere göre yapılıyor. Çevredeki sağlığa tehdit oluşturabilecek, yıkılma tehlikesi olan, ömrünü tamamlamış ve depreme dayanıklılık konusunda güven vermeyen binaların yıkılarak yerine yeni ve daha modern, sağlıklı binaların yapılması olarak tanımlanabilir. Kentsel dönüşüm belediyeler tarafından belirlenen mahalle ve bölgelerde uygulanmaktadır. Teşvik ve yardım amaçlı olarak verilmekte olan kentsel dönüşüm kira yardımı için ise evlerin esas sahiplerinin bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili kurumlara yanlarında bulundurmaları gerekli evraklar ile başvuran herkes kentsel dönüşüm kira yardımını alabilir.

Geri Ödemesiz Kira Yardımları; Verilmekte olan kira yardımı geri ödemesiz olarak yapılmaktadır. Bu yardım ve geri ödemesiz olması durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan bir kanun ile kesinleştirilmiştir. 6306 sayılı kanunda belirtilen bu durum geri ödemesiz kredi adı altında kira yardımı olarak verilmektedir. Kentsel dönüşüm alanında bulunan sadece ev sahipleri değil dükkan sahipleri de kira yardımı alabilmektedir. Ev ya da dükkan için yapılan yardımın alınması için gerekli prosedür aynıdır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır ve Şartlar Neler?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan kira yardımını alabilmek için öncelikle kira yardımı başvuru dilekçesinin doldurulması gerekmektedir. Bu dilekçe mutlaka başvuru evrakları arasında bulunmalı. Bunun dışında mevcut ilde faaliyet göstermekte olan Çevre ve Şehircilik İlk Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor. Ancak bunun için Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde ismi geçmesi önemli bir değişken. Başvuru dilekçesinin dışında başvuru için giderken yanınızda bulundurmanız gereken evraklar mülkiyet sahibine ve risk içeren binada kiracı olarak bulunan kişiye göre değişkenlikler de gösterebilir.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne geri ödemesiz kira yardımı için başvuruya giderken yanınızda bulundurmanız gereken evraklardan bahsedelim. Öncelikle doldurmuş olduğunuz başvuru formunuzun mutlaka ıslak imzalı bir şekilde başvuru evraklarının başında bulunması gerekiyor. Bunun yanında önemli bir diğer evrak da nüfus cüzdanınız. Ancak nüfus cüzdanı mülk sahibine ait olan nüfus cüzdanı olmalıdır. Kiracı olarak ikamet etmekte olanlar kendi isimleri ile kira yardımı başvurusunda bulunamazlar. Başvuru yapması gereken kişi mülk sahibidir ve evraklar da ona ait olarak düzenlenmiş olmalıdır.

Risk Raporu; Önemli bir diğer belge ise riskli olduğu tespit edilen binanın risk raporudur. Bu belge de yetkililer tarafından onaylı olmalıdır. Mülkün tapusu da mutlaka yanınızda yer almalıdır. Bunların yanında ev ya da işyeri hangi mülk söz konusu ise o mülk adına ödenmiş bir adet fatura bulunmalıdır. Yine ıslak imzalı şekilde binaya ait kurum mühürlü olan form bulunmalıdır. Eğer arsa paylı bir mülk ve tapu söz konusu ise riskli olan binanın raporunda bulunan bilgiler ile aynı olacak şekilde emlak vergi beyannamesi gerekmektedir. Bu evraklar tamam ise uygunsuz bir şey tespit edilmemesi durumunda kira yardımınız hesabınıza yatırılır. Kira yardımının yatırılması için daha önceden açılmış olan Ziraat Bankasında vadesiz mevduat hesabı ya da bir IBAN numarası da evraklar ile birlikte verilmelidir. Tüm bu belgelerin aslını vereceğiniz gibi fotokopilerini de verebilirsiniz. Ancak fotokopi verecek kişilerin mutlaka alakalı kurum tarafından aslı gibidir kaşesi vurdurmaları gerekmektedir.

Şimdi de riskli olan binada kiracı olarak ikamet edenlerin hangi belgeler ile kira yardımı başvurusu yapmaları gerektiğinden bahsedelim. Yine aynı şekilde ıslak imzalı bir kira yardımı başvuru belgesi bulunmalıdır. Nüfus cüzdanı, yetkili kurum tarafından verilmiş olan onaylanmış hali ile bir adet riskli yapı bildirim raporu, ıslak imzalı olacak şekilde yıkılan yapı formu, riskli olan binada ikamet etmekte olan kişi için o mülke ait son 3 ayda ödenmiş herhangi bir fatura gerekmektedir.

Yorum yapın