Kobi Kredisi Nedir? Kimlere Verilir ve Şartları Nelerdir?

Ülke ekonomisinin temel taşlarından olan ve üretim, ekonomik zenginlik açısından büyük bir yeri olan KOBİ’ ler, özellikle devlet, kamu bankaları ve özel bankalar tarafından desteklenmektedirler. Üretim ve hizmet faaliyetlerin devamlılığının sağlanması, ülkenin ekonomisinin büyümesi ve istihdam sayısının arttırılması için KOBİ’ lere ihtiyaçları olduğu her an kullanabilmeleri için uygun özelliklerda çeşitli krediler sunulmaktadır.

Mikro ölçekli, küçük ve orta ölçekli; yıllık karı 40 milyon TL’ yi geçmeyen ve istihdam ettikleri çalışan sayısı da 250 kişiyi geçmeyen işletmeler KOBİ olarak anılmaktadır. KOBİ’ lere verilen krediler ticari nitelikte sayıldığı ve KOBİ’ lerin de ticari aktör olmaları nedeniyle vergi levhası olan KOBİ’ ler kredi talebinde bulunabilmektedir.

KOBİ Kredisi Nedir?
KOBİ kredileri, bankaların yukarıda tanımlanan sınırlar dahilinde bulunan işletmelere yönelik hazırlamış oldukları kredilerdir. İşletme faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve geliştirmek isteyen KOBİ’ ler, bankaların ve finansal kuruluşların sunmakta olduğu bu kredilerden faydalanarak devamlılıklarını sürdürebilir, istedikleri yönde genişleyebilir ve üretim faaliyetlerini geliştirebilirler.

KOBİ Kredileri Kimlere Verilmektedir?
Bankadan kredi alacak olan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler öncelikle, kredi başvurusunda bulunacak oldukları bankayı belirlemelidirler. Kredi kullanılacak olan işletmenin hali hazırda açılmış olması ve bir süredir faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Bankaların genel olarak uyguladıkları politikalar gereği kredi kullanmak isteyen işletmenin 1 yıl boyunca aktif olarak faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Bunun sebebi, kredi kullanacak olan işletmenin son 1 yılına ait mali tabloları ve bilançoları banka tarafından incelenecektir. İşletmeye ait bu verilerin incelenmesi sonucunda başvuruda bulunulan krediye onay verilip kredinin şartları, krediye uygulanacak olan faiz ve kredi için geçerli olacak vade sayısı belirlenecektir.

Ayrıca bankaların sunduğu KOBİ kredilerinden faydalanmak isteyen işletmelerden bazı bankalar KOSGEB veri tabanında kayırlarının bulunmasını şart olarak aramaktadırlar. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan işletmeler, bankaların normalde sundukları kredilerden indirimli faiz oranları ile faydalanma şansı yakalayabilmektedirler. KOSGEB veri tabanına kaydı bulunan KOBİ’ ler indirimli faiz oranları ve nakdi kredilerden faydalanabilmektedirler.

Bazı durumlarda KOBİ’ lere destek olma amacıyla kredilerin faizleri KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından karşılanmaktadır. Bu şekilde kullanılan kredilerin geri ödemelerinde kişilerin karşılamaları gereken tek şey, kullanmış oldukları kredilerin ana para kısmı olmaktadır.

Bankaların sunmakta olduğu avantajlı KOBİ kredilerinden faydalanma niyetinde olan kimseler için bankalar bazı şartlar koşmaktadırlar. Bu şartlar arasında işletmelerin banka nezdindeki hizmetlerin bazılarından faydalanıyor ya da kredi kullanmak için faydalanmayı kabul ediyor olmaları gerekmektedir.

Bir banka üzerinden örnek verecek olursak; Ziraat Bankası bünyesinden kullanılacak olan KOBİ kredilerinden faydalanacak olanlarda şu gibi nitelikler aranmaktadır;

KOBİ vasfına sahip olan, Ticaret, Ticaret ve Sanayi, Sanayi, Esnaf ve Sanatkar ile Meslek odalarından birine ya da Ticaret Borsasına kayıtlı bulunan gerçek ya da tüzel kişiliğe haiz olan işletmeler, KGF’ nin sağladığı kefalet ile Ziraat Bankası’ nın sunmakta olduğu Girişimciye Değer Kredi ürününden faydalanabilecektir.

Kredi kullanan müşterilerin, Ziraat Bankası’ nın sunmakta olduğu KOBİ kredisinden faydalanabilmeleri için bankanın sunduğu

Ödeme talimatı, Çek, KOBİ kart, KMH, POS, DBS, İnternet bankacılığı, sigorta ürünlerinden en az 2’ sini hali hazırda kullanıyor olmaları ya da kredinin onay alması için kullanacak olmaları gerekmektedir.

Ziraat Bankası bünyesinde oluşturulacak olan KOBİ kredisi maksimum olarak 250 bin TL’ ye kadar oluşturulabilmekte ve bu kredi için uygulanacak olan vade sayısı da maksimum olacak şekilde 5 yıl olmaktadır. Kredi başvurusunda bulunmak için Ziraat Bankası şubelerine şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Örnekte olduğu gibi avantajlı KOBİ kredilerinden faydalanmak için genel olarak aranan bazı şartların olduğu gibi bankalar da kredi kullanacak olan müşterilerinde bazı şartlar aramaktadırlar. Bu şartlar genellikle banka bünyesinden hizmet alıp almama üzerine olan gerekliliklerdir.

Yorum yapın