Koyun Hibe Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

Küçükbaş hayvancılık, en eski zamanlardan beri insanların temel geçim kaynakları arasında bulunmaktadır. Hayvanların etinden, sütünden ve yününden faydalanılacak olunması, hayvanların yıllık olarak yavrulamaları gibi işin çok yönlü olması, kendi işinin sahibi olmak, doğayla bağını kopartmak istemeyen kimseler için birebir. Bu alanda hevesli olarak çalışan bireylerin olduğu gibi devlet de girişimcileri bu alanda faaliyet göstermek için teşvik etmektedir. Artan nüfusla birlikte bu nüfusun ihtiyaçları da artmaya devam etmektedir. Besin ihtiyacının karşılanması ve ekonomiye katkıda bulunulması için küçükbaş hayvancılık devlet, bankalar ve özellikle de devlet bankaları tarafından teşvik edilmektedir.

Küçükbaş hayvanlar içerisinde koyun alıp koyun yetiştiriciliği ile uğraşacak olanlar, küçükbaş hayvancılıkta kullanılması için hazırlanan kredilerden faydalanarak yeni girişimlerini finanse edebilecek; halihazırda bu işle meşgul olanlar ve hayvan sayılarını arttırmak isteyenler de bu kredilerden faydalanarak mevcut hayvan sayılarını arttıracaktır.

Ziraat Bankası Koyun Kredisi
Koyun yetiştiriciliğiyle ilgili olarak faaliyette bulunacak olan kimseler en az olacak şekilde 50 baş hayvan için kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. Zaten bu alanda faaliyet göstermekte olan bireyler de hayvan sayılarını en az olacak şekilde 50 ye çıkarmak için bu kredilerden faydalanabileceklerdir.

Başvuruda bulunulacak olan kredi hayvan alımı için kullanılabileceği gibi hayvancılık faaliyetlerin sırasında ihtiyaç duyulan üretim ekipmanları ve yardımcı ekipmanların temini için de kullanılabilecektir. Ziraat Bankası’ ndan alınacak olan kredi, yem, barınak, ağıl, barınak onarım ve tamir giderleri, güneş enerjisi ya da biogaz enerjisi gibi farklı giderlerin finansmanı için kullanılabilecektir.

Ziraat Bankası’ nın vermekte olduğu hayvancılık kredileri, koyunların yemleri, barınakları, ağılları, ilaç ve kuruluşun ihtiyaç duyduğu yakıt giderleri, üretim faaliyetlerinin devam edebilmesi için gerekli olan makinelerin temini ve bu makinelerin bakım ve onarımı için gerekli olan giderler, üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilecek olduğu arazinin kirası ya da satın alımı, kullanılacak her türlü yardımcı malzemenin temini sırasında finansman olarak kullanılabilecektir.

Ziraat Bankası’ ndan Koyun Kredisi Almak İçin Gerekenler
– Başvuruda bulunulan kredilere teminat olarak gösterilecek olan taşınmazlara ait belgeler,
– Kredi kullanacak olan kişilerin T.C. kimlik belgeleri
– Kredi kullanacak kişilerin ÇKS belgeleri ya da çiftçilik belgeleri
– Kişilerin kazanmakta oldukları gelirler ve eğer olması durumunda da ek gelirlerin gösterildiği belgeler
– Bilanço esasına göre üretim faaliyetlerinde bulunan işletmeler için faaliyet gösterilen son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosuna ait kayıtlar,
– Bu ve bankanın ek olarak isteyebileceği diğer belgelerin temin edilmesi sonrasında Ziraat Bankası’ na kredi başvurusunda bulunulabilecektir.

Şekerbank Koyun Kredisi
Üreticinin desteklenmesi ve üretim faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması için kredi veren bankalarda biri de Şekerbank’ tır. Şekerbank, üreticilere ve geçim kaynağı hayvancılık olan müşterilerine, üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için avantajlı krediler sunmaktadır.

Daha önce aktarıldığı gibi Şekerbank’ tan alınacak olan koyun kredilerinde de 50 hayvan sınırı aranmaktadır. Kullanılacak kredi ile en az 50 koyun alacak olan kimseler ile zaten bu alanda faaliyet göstermekte olan fakat hayvan sayısı bakımından bu sınıra yaklaşamamış kişilerin en az 50 baş hayvana erişmeleri durumunda Şekerbank koyun kredilerini kullanmaları mümkün olacaktır. Ek olarak Şekerbank’ tan koyun kredisi alabilmek için gereken şartlar arasında bu alanda en az 2 yıldır faaliyet gösteriyor olunması gerekmektedir. Yani, Şekerbank’ tan kredi kullanacak olan kimseler, üreticilik alanında deneyimli kimseler olmalıdır.

Şekerbank tarafından sağlanacak olan koyun kredileri, hayvan alımı için kullanılacaksa banka 12 ay vade tanımakta; kullanılacak olan krediler hayvanların barınmaları, tesis giderleri, tesis bakım ve onarım giderleri, güneş enerjisi ya da biogaz enerjisi gibi çeşitli yatırımlar için kullanılacak ise vade sayısı 60 aya kadar çıkabilmektedir.

Şekerbank’ tan Koyun Kredisi Kullanmak İçin Gerekenler
– Şekerbank’ tan koyun kredisi kullanarak üretim faaliyetlerine devam etmek ve üretim faaliyetlerini geliştirmek isteyen kimseler, bankanın aramakta olduğu şartları sağlamaları durumunda rahat bir şekilde bu kredilerden faydalanabileceklerdir.
– Kredi kullanacak olan kişinin T.C. nüfus cüzdanı,
– Kredi kullanımı için bankaya teminat olarak gösterilecek olan taşınmazlara ait belgeler,
– Kişilerin kazanmakta oldukları düzenli gelirleri ve varsa ek gelirleri gösterdikleri belgeler,
– Bilanço esasına göre faaliyet göstermekte olan işletmeler için son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu kayıtları
– Kredi kullanacak olan üreticilerin ÇKS belgesi ya da çiftçilik belgeleri ile
– Kredi kullanılarak alınacak olan küçükbaş hayvanların en az 3 aydır Tarım Müdürlüklerindeki veri tabanına kayıtlı bulunmaları ve küpeli olmaları gerekmektedir.
– Banka, koyun kredisi sunumu için bu belgelerin ve gerekliliklerin sağlanmasını talep etmektedir ve gerekli gördüğü durumlarda kişilerden ek belgeler ve ek teminat sunumunda bulunmalarını talep edebilmektedir.

Yorum yapın