Kredi Çekip Ödenmezse Hapis Cezası Olur Mu?

Kredi Çekip Ödenmezse Ne Olur; Herkesin yolu az ya da çok olacak şekilde bir gün bankaya düşmektedir, özellikle de alınacak olan şeylerin aylık maaşların biriktirimi ile alınamayacak tutarda olması ya da ihtiyaçların ivedi şekilde giderilmesi gerektiği zaman.

Bankalar da müşterilerinin istekleri ve dilekleri doğrultusuna göre özel krediler hazırlamakta ve bu kredileri kullanan banka müşterileri acil ihtiyaçlarını giderirken toplam tutarı uzun vadelerle yavaş yavaş ödemeye başlarlar.

Bankaların müşterilerine verdikleri kredilerin geri ödemesini sıkı şekilde takip etmeleri, hizmet sunumlarına sorunsuz şekilde devam edebilmeleri ve gelirlerini korumaları için lazım gelmektedir ve kredilerin vadesi gelen taksitlerinin hesabını müşterilerine çeşitli yollardan sorarlar. Kredi kullanmış ve ödemelerine devam eden banka müşterileri, herkesin zaman zaman yaşayabileceği ekonomik sıkıntıları kredi vadesi ödemeleri sırasında da yaşayabilir ve kredilerin taksitlerinin ödemelerinde sorun yaşayabilirler. Bu durumda kredilerin vadesi gelen borçlarının ne kadar süredir ödenmemiş olduğudur.

Kredi Borçları Ne Kadar Süre Ödenmezse Sorun Olur?
Aslında kredi borcunun vadesi gelen taksitinin ödenmemesi başlı başına bir sorundur fakat kredi kullanmış ve borcunu ödeyen kişilerin finansal anlamda gerçekten zorda oldukları zamanda kredi ödemelerinde bulunamamaları da olasılıklar arasındadır. Bu ve benzeri durumlarda ise kişilerin kredi borçlarını üst üste 3 ay boyunca ödememeleri durumunda krediler takibe düşecektir. Ödenmeyen kredi borçları, 2 aylık bir süre için kişilerin başına ek faiz yükünden ve banka tarafından gelecek aramalar dışında fazla bir sorun oluşturmayacaktır. Fakat bu iki aydan sonra biriken borçların toptan ödenmemesi durumunda, yani 3 ayın sonunda banka, müşterilerini avukatlarına devredecektir ve işlemler hukuki bir boyut kazanacaktır.

3 aylık süre boyunca borçlarını ödemeyen kişiler ile banka yetkilileri iletişime geçerek borçlarını 7 gün içerisinde ödemeleri istenir. 7 günlük süre içerisinde kişilerin borçlarını ödemeleri durumunda her şey normal seyrinde devam edecektir fakat bu verilen ek 7 günlük süre içerisinde borçların ödenmemesi durumunda kişiler takibe alınacak, finansal anlamda kişilerin bankalar ve diğer finansal kurumlardaki kimlikleri sayılabilecek olan kredi skorları düşecek ve bankanın kara listesine alınacaklardır. Bu duruma düşmemek için biriken borçların toptan ödenememesi durumunda banka ile anlaşılarak biriken borçlar yapılandırılabilir ve bu şekilde ödenebilirler. Borçlarını yapılandırmaya alan kimseler de üzücü olarak 5 yıl boyunca başka bir kredi kullanamazlar ve bu işlemleri kredi skorlarını da etkiler. Yapılandırılmış olan kredi borçlarının herhangi bir aksatmaya uğramadan düzenli şekilde ödenmesi gerekmektedir.

Kredi Borcunun Gecikmesi Durumunda İşlenecek Olan Faiz Oranı
Kullanılmakta olan kredinin vadesinin geciktirilmesi durumunda ödenecek olan gecikme faizi, kredinin faizinin %30’ u kadar fazla olacak şekilde hesaplanmaktadır ve nihai olarak kredi faizi ile gecikme faizi ödemesinde bulunulması gerekecektir. %1 oranında faiz ile kullanılan bir kredinin ödenmemesi durumunda gecikme faizi %1.30 olacaktır ve toplam olarak da %2.30 oranında faiz işleyecektir.

Yapılandırılan Kredi Borçları
Ödenemeyen ve taksitleri biriken kredi borçları yapılandırılarak ödenebilmektedir ve müşterilerin bankaları ile iletişime geçmeleri durumunda bu borçlarda yapılandırma işlemine gidilecektir. Yapılandırma işlemine gidilen borçların her ay düzenli şekilde ödenmesi gerekmektedir ki kredi borçları sorunsuz şekilde ödenebilsin ve banka kişiler üzerinde yasal yaptırım hakkını kullanmasın. Kredi borcunun ödenmemesi durumunda kişiler hapis cezası gibi yaptırımlarla yüz yüze gelmedikleri halde yapılandırma işlemine gidilen kredilerin ödenmemesi durumunda kişiler hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

Kredi borcunda yapılandırmaya gitmek için yapılması gereken, bankaya ek teminat göstererek söz konusu olan borçların yeniden şekillendirilmesidir. Verilen ek teminatlar, kişilerin borçlarının ödenmemesi ya da düzensiz ödemede bulunulması durumunda bankanın haciz işlemi başlatabilecek olduğu mallar arasında yer alacaktır.

Ödenmeyen Kredi Durumunda Kişilerin Borçlarına Tedbir
Kredi ödemesine düzenli şekilde devam edemeyen kişilerin bankadaki mevduat hesaplarına ve maaş hesaplarına haciz uygulanabilmektedir. Kişilerin aylık düzenli şekilde aldıkları maaşlarının en fazla olacak şekilde %25’ ine kadar haciz koyulabilmektedir. Altını çizmek gerekir ki kişilerin maaşlarının tamamına haciz uygulanamamaktadır. Diğer taraftan da hesaplara haciz uygulanması durumunda hangi hesabın maaş hesabı olduğunun bankaya bildirilmesi gerekmektedir.

Kredilerin Ödenmemesi Durumunda Eve Gelecek Olan Haciz
Bankalara olunan kredi borçlarının ödenmemesi durumunda kişilerin üzerinde görünen taşınmaz ve taşıtlara haciz işlemi uygulanabilecektir. Haciz uygulanabilecek olan ev eşyaları, asgari düzeyde günlük yaşantının devam ettirilebilmek için gerekli olan eşyalar dışındaki tüm eşyalara uygulanabilmektedir. Örnek vermek gerekirse kişilerin evinde iki adet buzdolabı olması durumunda bir tanesi haczedilebilir, iki tane ocak olması durumunda ikisinden birine haciz işlemi uygulanabilir. Evde bulunan değerli eşyalar; altın, gümüş, takı gibi tüm eşyalara haciz uygulanabilmektedir.

Bunun dışında, kredi borcu bulunan kişiler aileleri ile aynı evde kalıyorlarsa ailelerine ait olan eşyalardan hiçbiri haciz işlemine konu olmayacaktır. Kişilerin üzerinde görünen eşyalar haczedildikten sonra evde bulunan ve ev halkının fatura ile belgeleyebildikleri eşyalara haciz işlemi uygulanmayacaktır. Kullanılmış olunan kredilere ev halkından birisinin kefil olması durumunda kefil olan kimselerin eşyalarına da haciz işlemi uygulanabilecektir.

Ödenmeyen kredilere kefil olan kimselere de banka bir takım yaptırımda bulunacaktır. Kredilerin kullanımı sırasında kredi kullanan kişilere kefil olunması, krediyi kullanan kişinin borcunu ödememesi durumunda banka karşısında kredi kullanan kişiler ile aynı derecede değerlendirilirler; kredi ödemesinde bulunmayan kişilere uygulanacak bütün yaptırımlar, krediye kefil olan kimselere de uygulanmaktadır. Bu nedenle kredilere kefil olurken son derece dikkatli olunmalıdır.

Başka Bankalardan Refinansman Kredisi Kullanmak
Kredi borcunun ödenmemesi ya da ödenememesi hali, kişilerin aylık olarak maddi durumlarıyla alakalı olabildiği gibi oluşturulan kredilerin aylık olarak geri ödenmesi gereken tutarlarıyla da alakalı olabilmektedir. Kredilerin aylık taksitleri kişilerin ödemekte zorlandıkları tutarlarda ise diğer bankaların sunmakta oldukları refinansman kredilerinden faydalanarak daha uygun vadelerde ve o anki duruma bağlı olarak da uygun faiz oranlarından faydalanılabilecektir.

Kredilerin Taksitlerinin Ödenmemesi Durumunda Olacaklar
– Ödemelerde düzenli şekilde devam edilmezse banka avukatlarını devreye sokacaktır.
– Kredi kullanan kişiler ile bu kişilerin eşlerinin mal varlığına haciz işlemi uygulanacaktır.
– Kredi kullanan kişilerin mevduat hesaplarının tamamına ve maaş hesaplarının da %25’ i oranına kadar haciz uygulanacaktır.
– Kredisini tahsil edemeyen banka, sorunu varlık yönetim şirketine devrettiyse, banka ile anlaşma yoluna gidilebildiği gibi bu şirketlerle de anlaşma yoluna gidilebilmektedir.

Yorum yapın