Kredi Faiz Oranları Ne Zaman Düşer ve Neye Bağlıdır?

15 Temmuz darbe girişiminden beri piyasada meydana gelen dalgalanmalar ve belirsizlik koşulları nedeniyle faiz oranları %1’ li değerlerin üzerinde seyretmekteydi. Faiz oranlarının bu seviyelerde devam etmesinin nedenleri arasında OHAL sürecinin de etkisi olduğu söylenebilir. Faiz oranlarının düşmesi için gerekenler arasında aşağıda sayılacak olan alternatiflerin gerçekleşmesi gerekmektedir;

Bazı ekonomistler, faiz oranlarının yüksek olmasının sebebini vadeli mevduat hesaplarının faiz oranlarıyla ilişkilendirmektedirler. Yıllık olarak bakıldığı zaman vadeli mevduat hesaplarının faiz oranı %12 seviyelerinde seyretmektedir. TÜİK verilerine göre 2017 yılında yıllık olarak kayıtlara geçen enflasyon değeri %11.90 oldu. 2008 yılından beri kayda geçen en yüksek enflasyon değeri olduğu belirtilirken ekim ayı fiyat artışı da %2.08 düzeyindeydi. Enflasyonun bu seviyelerde seyretmesi karşısında yatırımcıların da %12 düzeyinden daha düşük faiz oranları ile banka vadeli hesaplarına yatırımda bulunmaları anlamsız olacaktır.

Faiz Oranları Merkez Bankası İle Alakalı Mı?
Faiz oranlarının düşürülmesinde kullanılabilecek bir diğer değişken de Merkez Bankası’ nın diğer bankalar için belirleyecek olduğu zorunlu karşılık oranlarıdır. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve piyasada işlem görmekte olan diğer bankaların uymak durumunda oldukları zorunlu karşılık oranları, kısa dönemde faiz oranlarını etkileyici enstrümanlar arasında bulunmaktadır. Zorunlu karşılık oranlarının arttırılması ile bankaların sunacak oldukları para artı azalacak ve bu nedenle kısa süreli olarak faiz artışı yaşanacaktır.

Tam tersi şekilde merkez bankasının zorunlu karşılık oranlarını düşürmesi durumunda bankaların sunacak oldukları para arzı seviyesi artış göstereceğinden faiz oranlarında bir düşüş yaşanacaktır. Merkez Bankası’ nın kullanacak olduğu faiz araçlarından olan zorunlu karşılık payı, etkili bir kontrol aracıdır ve piyasada işlem görmekte olan tüm bankaları eşit derecede etkilemektedir.

OHAL döneminin kalkması ile ekonomik koşullarda tekrardan istikrarın sağlanması ve yatırım faaliyetlerine kalındığı yerden devam edilmesi durumunda faiz oranları kendiliğinden olağan dengesine kavuşacaktır fakat OHAL döneminin tekrar uzatılması karşısında bu dönemin ne zaman biteceği ve faiz oranlarının tekrardan %70’ li oranlara gerileyeceği hakkında kesin bir şey söylemek için daha fazla değişkene ihtiyaç duyulmaktadır.

Yorum yapın