İş ve Para Dünyası
Kredi Garanti Fonu (KGF) Nedir? Nasıl Başvurulur?
Yazar: - 30 Ağustos 2018
367
0

Kredi garanti fonu (KGF), sağladığı kefalet ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duydukları kredilere erişebilmelerini sağlamaktadır. KGF’ nin verdiği kefalet ile bankalar, normalde kredi vermeyecekleri ve riskli olarak değerlendirdikleri küçük ve orta ölçekli yeni kurulmuş işletmelere dahi kredi vermektedir.

Kredi Garanti Fonu’ nun verdiği kefalet ve üstüne aldığı risk faktörü sayesinde orta ve küçük ölçekli işletmeler, uzun vadeli ve uygun faiz oranlarıyla kredilere erişim imkanına sahip olmaktadır. KGF’ nin uygulamaları ile girişimcilik teşvik edilmiş olmakta ve KOBİ’ lerin kredilere erişimleri üzerindeki engeller kaldırılarak hem KOBİ’ lerin büyümesi hem de ülkenin ekonomisinin canlanması ve büyümesi sağlanmış olacaktır. KGF’ nin kefaletindeki ana amaç genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi ve özendirilmesidir.

Kredi Garanti Fonu’ ndan Kimler Faydalanabilir?
KGF’ nin ana prensibi, gelecek vaad eden, genç ve yaratıcı olan girişimcilerin önündeki finansal yetersizliklerini kaldırmak, küçük ve orta ölçekli girişimlerin büyüme ve gelişmeleri için destek oluşturmaktır. Sayılan bu unsurlar, bankaların sunduğu kredilere büyük işletmeler kadar kolay ulaşamadıkları için kısır bir döngü meydana gelmektedir. KGF burada meydana gelen kısır döngüyü kıracak olan parametredir ve küçük- orta ölçekli işletmelerin de bu kredilere ulaşmaları önündeki engelleri kaldırmaktadır. KGF, bu işletmelerin kredilere ulaşma sorunlarını kefalet vererek gidermektedir ve işletmelerin büyümeleri önündeki engeller kaldırılmış olmaktadır. Kredi Garanti Fonundan KOBİ’ ler, sanatkarlar ve esnaflar, tarımsal işletmeler, çiftçiler, kadın ve genç girişimciler faydalanabilmektedirler.

Kredi Garanti Fonu’ na Nasıl Başvurulur?
Kredi garanti Fonu teminatından yararlanmak isteyenler, bankalarına bu konu hakkında bildirimde bulunmalı ve bankaları da kişilerin dosyalarını KGF’ ye iletmelidir. Banka, kişilerin başvuruda bulunduğu kredileri onaylarsa kefalet talepleri 2 hafta içerisinde sonuca ulaşmaktadır.


Kredi Garanti Fonu Kefaletinin Maliyeti Nedir?
Kurumdan kefalet talebinde bulunan kurum değerlendirme altına alınmak için bir inceleme ücreti ödemek durumundadır. Bulunulan talepler kurum tarafından yerinde bulunursa ve başvuruda bulunulan kredilerin KGF kefaleti altında kullanılması durumunda kredinin geri ödeme süreci boyunca yıllık ve peşin olarak %1 ile %2 oranında komisyon kesilmektedir. KOBİ’ lerin faydalanabildikleri kefaletler için üst sınır olarak belirlenen değer 1 milyon TL’ dir. Dolaylı ya da doğrudan riskli işletme segmentinde yer alan işletmeler için ise bu değer bir buçuk milyon TL’ ye ulaşmaktadır.

Kredi Garanti Fonu Değerlendirmesi Neye Göre Yapılır?
– Başvuruda bulunulan KOBİ’ ler ve diğer başvuru sahipleri, ellerindeki projeler için ihtiyaç duydukları kredilere teminat sıkıntısı içinde olmalılar.
– Teminatta bulunulacak projelerin bir geleceği olmalı, projelerin sürdürülebilirliği ve gerçekleştirilebilirliği olmalıdır.
– Başvuruda bulunulan proje başındaki yönetici kadronun proje hakkında deneyim sahibi ve işin ehli olmaları gerekmektedir.
– Projeler istihdam artışı sağlamalı ve mevcut istihdam düzeyini korumalıdır.
– Projenin mevcut riskleri kabul edilebilir düzeylerde olmalı ve bu projeler, çevreye ve doğaya dost olmalıdırlar.

Hangi Tür Krediler İçin Kefalet Verilir?
İşletmelerin ihtiyaç duydukları her türlü kredi için KGF tarafından teminat sağlanabilmektedir. Yukarıda daha çok uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerden bahsetmiş olsak da aşağıda verilen krediler için de teminat sağlanabilmektedir.

 1. Yeni İş Kurma
 2. Mevcut Tesisin Genişletilmesi
 3. Hammadde Temini
 4. Yeni Teknoloji Kullanımı
 5. Yeni İş Yerine Taşınma
 6. Nakit Sıkıntısını Giderme
 7. İhracatın Finansmanı
 8. İthalatın Finansmanı
 9. Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
 10. Finansal Kiralama
 11. KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

Kredi Garanti Fonu, kefalet verdiği kredilerdeki riskin maksimum olarak %80’ ini üstlenmektedir.

Facebook Grubu; Güncel iş ilanları, ek işler hakkında bilgiler, iş dünyası hakkında çeşitli ipuçları, iş fikirleri, para kazanma ve tüm sorularınız için Facebook grubumuza başvuru yapabilirsiniz; https://www.facebook.com/groups/grup
Twitter'de Takip Edin;

Kredi Garanti Fonu (KGF) Nedir? Nasıl Başvurulur?

Yorumlar

Yorum ya da soru sorabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ