Kredi Sicili Neden Bozulur? Sicili Bozan Durumlar

Günümüzde, finansal tüketicilerin kendilerini finans etmek için en sık başvurdukları kurumların başında bankalar gelmektedir. Bankaların hazırlamış oldukları kredi kartları, çeşitli banka hesapları ve diğer hizmetler, tüketicilerin isteklerini karşılamakta ve bankalar, kişilerin istediği zaman birikimlerini saklayıp değerlendirebilecekleri güvenli bir liman haline gelmiştir.

Bankalardaki bu ürün ve hizmetlerden faydalanabiliyor olmak için başvuruda bulunan kişinin banka tarafından değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Banka, gerek kredi kartı olsun gerekse kredi, müşterilerine ya da potansiyel müşterilerine verdiği paraların ve hizmetlerin önünde sonunda kendisine dönmesini ister. Bankanın verdiği hizmet kendisine geri döndükçe kendisi kar edecektir ve hizmet sürekliliği sağlanmış olacaktır.

Bankalar Müşterilerini Sıkı Bir Değerlendirmeye Tabi Tutabilir
Bankalar, hizmet alma talebinde bulunan müşterilerini öncelikle değerlendirmeye alırlar. Değerlendirmede kişilerin daha önceleri, bankalarla olan ilişkisine, düzenli gelir durumunda ve çalışıp çalışmadığı gibi çeşitli tarafları incelenir. Bu incelemeler sonucunda banka kişilerin olumlu bir finansal geçmişleri olduğuna ve başvurdukları hizmetleri zamanında geri ödeyeceklerine inandıkları zaman talep edilen hizmetlerin sunumuna başlarlar.

Kredi Sicili: Bu değerlendirmeler aşamasında bankalar, değerlendirme parametresi olarak kişilerin kredi sicillerini incelerler. Kredi sicilleri, kişilerin daha önceki finansal işlemlerinden doğan performansları doğrultusunda oluşan sicillerdir. Finansal performansı kötü olan ve aldığı hizmetin karşılığını zamanında ödememiş ya da buna benzer çeşitli sorunlar yaşamış kişilerin kredi sicilleri bozuk olacaktır. Bankalar da daha önceleri kişilerin daha önceki performansları üzerinden gelecekte yaşanabilecek sorunları değerlendirecek ve ona göre karar vereceklerdir. Kredi sicilinin bozulmasına neden olan faktörler herkesin tahmin edebileceği gibi alınan hizmetin daha önce belirlenen koşullar altında geri ödenmemiş olması, borçların kapatılmaması… gibi. Bu durumlar karşısında kişilerin gelecekte oluşacak kredi ya da bankanın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanma girişimi banka tarafından reddedilecektir. Nedeni ise basit, geçmişte kullandığı hizmetlerin gereği gibi geri ödenmesi gerçekleştirilmemesi, gelecekte de olası bir sorunun yaşanmasın ihtimaller dahilinde olması ve bankanın bu durumu yaşamak istememesidir.

Kredi Sicili Neden Bozulur?
Bozuk bir kredi sicili olan kimse yalnızca kredi başvurularında red yanıtı almayacak, bankaya bağlı olarak, kredi kartı başvurularında da red yanıtı alma olasılığı bulunmaktadır. Aşağıda kredi sicilinin bozulmasına neden olan etmenler detaylı şekilde anlatılmaktadır. Bankalardan ve diğer finansal kuruluşlardan hizmet alımına devam edebilmek için kişilerin kredi sicillerine son derece dikkat ediyor olmaları gerekmektedir. Kredi sicillerinin bozulmasına neden olan etmenler beş ana gruba ayrılabilmektedir.

  • Bunlardan ilki en basit neden olan, bankanın hizmet olarak sunduğu ve geri ödemesinin zamanında gerçekleştirilmesi gereken kredi kartı ve kredi hizmetlerinin kullanılması fakat ödemelerde bazı sorunların yaşanmasıdır.
  • Kredi sicilini etkileyen ikinci faktör diyebileceğimiz değişken, kişilerin kullanmakta oldukları kredi kartlarının sayısı ile kredi kartlarının borçluluk durumlarıdır. Hor kullanılan kredi kartları kişilere olumsuz kredi sicili olarak geri yansıyacaktır. Kredi kartlarının da kullanımına dikkat edilmesi daha sonra doğabilecek ihtiyaçlarda bankanın kapısını çalmanıza engel teşkil etmesin.
  • Kredi başvurusunda bulunurken bir bankadan olumsuz yanıt almışken hemen diğerlerine kredi başvurusunda bulunmak da kişilerin kredi sicillerini etkileyecektir. Kredi başvurularının devamlı olarak reddedilmesi, olumsuz yanıt alınması ve sürekli olarak şansın denenmeye devam edilmesi kredi sicilini düşürür.

Bozuk Kredi Sicili Nasıl Düzeltilir?
Kredi sicilleri, bankaların kişilerin başvurularını değerlendirirken başvurdukları parametreler başında geldiğini ve yukarıda anlatılan olumsuz olayların varlığı durumunda kredi sicillerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledik. Kredi sicillerinin düzeltilmesi ve bankalardan tekrar hizmet alımına devam etmek amacıyla ilk olarak ödenmemiş borçların kapatılması gelmektedir.

Daha sonra düzenli bir yaşantıya sahip olunduğu ve düzenli bir gelirin bulunduğu izlenimi vermek adına maaş hesabınızı kredi kullanılacak bankaya taşıyabilirsiniz. Maaş hesapları üzerinden elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları gibi giderlere otomatik ödeme talimatı vererek hesaplardan otomatik olarak düşülmesi sağlanabilir.

Ayrıca, düşük limitli bir kredi kartı alarak kredi kartının aktif kullanımına başlanabilir. Limitini sonuna kadar doldurmadan aktif bir kullanım döneminden sonra, ödeme zamanı geldiğinde dönem borçlarının tamamının zamanında kapatılıyor olması da kredi sicillerini düzeltici işlemler arasında yer almaktadır.

Ödemelerin disiplinli ve eksiksiz şekillerde yapılıyor olması bozuk kredi sicillerinin düzeltilmesi için hayati önem taşımaktadır. Ödemelerin düzenliliğine dikkat edilmesi daha sonraki başvuruların olumlu sonuçlanmasıyla doğrudan alakalıdır.

Yorum yapın