Leasing Nedir? Leasing İle İlgili Kavramlar

Yatırımcıların, yatırım yapmak istediklerinde bu yatırımları kendi kaynakları ya da banka kredileri ile karşılamak yerine alternetif olarak kullanabilecekleri finans yollarından biridir. Finansal kiralama olarak da bilinen leasing, herhangi bir varlığın mülkiyetini devralmadan yalnızca kullanım hakkının kiralanması şeklinde açıklanabilecektir. Mal sahibi, mal üzerindeki kullanım hakkını bir karşılık alması durumunda başka kişilere devretmesidir.

Günümüz rekabet ve ekonomik şartları altında işletmelerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve yeni yatırımlarda bulunmaları gerekmektedir. İşletmelerin kaynaklarının kısıtlı olması ve kısıtlı kaynakların da en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Kaynakları, işletmenin kullancağı malları satın almak yerine kiralama yoluna giderek kullanmak daha akıllıca ve rasyonel bir karar olacaktır. Aslında bazı iş kollarında, işletme yararına kullanılacak olan malların satın alımı o kadar karlı bile olmamaktadır. Teknolojideki hızlı gelişim bazı sektörleri diğerlerine göre daha derinden etkilemektedir ve kiralama yoluna gitmek, bu işletmeler için yapılabilecek en iyi hamle olacaktır.

Leasing, bu alanda faaliyet gösteren European Leasing Association tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır; Leasing, belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında düzenlenen, üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan malın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir anlaşmadır. Kiralanan malın kullanımı belirli bir kira karşılığında belirli bir süre için kiracıya bırakılmaktadır.

Leasing ile İlgili Kavramlar
Kiracı:
Yatırım finansmanını kiralama yoluyla, leasing yolu aracılığıyla gerçekleştiren ve kiralayan kuruluşlar tarafından belirlenen bedelleri ödeme karşılığında kiraya konu olan malların kullanımına hak kazanan kişilerdir. Fnansal Kiralama Kanunu’ na göre kiralayan kişilerin hukukı yapılarına yer verilmiş olmasına rağmen kiracı kişilerin hukuki yapılarından söz edilmemiştir. Kiracıların gerçek kişi ya da tüzel kişi, vakıf, şirket, dernek olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Kiralayan: Kiralayandan kasıt Leasing firmaları olmaktadır. Kiraya konu olan malların sahipliğin üzerinde taşıyan ve sözleşme ile önceden belirlenen kullanım haklarını kiracılara devreden taraf olmaktadır. Leasing firmalarının hukuki yapıları, vergi avantajları ve benzeri özellikleri kanun koyucu tarafından belirlenmektedir.

İmalatçı: Kiralayan, kiracı ve imalatçı arasındaki üçlü ilişki söz konusu olduğunda sözleşmelerde kiraya konu olan malların tedarikçisi konumunda olan firmalardır. Tedarikçi firmalar, kiraya konu olan malları kendileri üretip kiraya verebilecekleri gibi alım satım işleriyle uğraşan bir finansal şirket de olabilmektedir.

Leasing Konusu Mallar: Amortismana tabi olan tüm malların finansal kiralaması yapılabilecektir. Finansal kiralamaya konu olan malların birçok çeşiti bulunmaktadır. Yarı mamül, sarf malzemesi, yedek parça ve benzeri malların finansal kiralaması yapılmamaktadır. Leasing’ e konu olacak malların yeni olmaları gibi bir şart da bulunmamaktadır. Bazı durumlar karşısında leasing işlemleri için kiralamaya konu olan mallardan dolayı Hazine ve Dış Ticarek Müsteşarlığı’ ndan ön izin almak gerekmektedir. Aşağıda, Türkiye’ de finansal kiralamaya en sık konu olan mallar listelenmektedir.

 1. Tekstil makineleri ve tezgahları
 2. Matbaa makineleri
 3. Bilgisayar ve yüksek kapasitedeki bilgi işlem ürünleri
 4. Sanayi kalıpları
 5. Uçak ve helikopterler
 6. Kuru yük gemileri, tankerler ve diğer deniz araçları
 7. Tıbbi cihazlar
 8. Santraller ve haberleşme cihazları
 9. Otobüsler ve benzeri kara taşıtları
 10. Elektronik şans makineleri
 11. Tezgah ve makineler
 12. Üretim tesislerinin tamamı
 13. Şirketlerin kullanımına sunmak üzere otomobiller
 14. İnşaat makineleri, vinç ve alanda kullanılabilecek diğer araçlar
 15. Komple hastane, otel ya da büro
 16. Enerji tesisleri
 17. İhracat odaklı komple üretim bantları

Leasing Süreci
Leasing şirketleri, kiraladıkları mallara istekli olabilecek tüm şirketlere gerekli tanıtım fırsatlarını sunmaktadır. Piyasadaki yatırımcıların ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için yapmaları gereken, yeni yatırımlarda bulunmalarıdır. Yeni yatırımdan kasıt, modern üretim imkanlarını yakalamak ya da modası geçmiş ve artık performans alınamayan üretim enstrümanlarının değiştirilmesi olabilmektedir. Mevcut üretim kapasitelerini ve kalitelerini arttırmak amacıyla işletmeler, yeni ve modern teçhizarlar edinme zorunluluğundadırlar. İşletmeler, satın alma işlemine gitmek yerine leasing şirketleriyle anlaşma yoluna giderek ihtiyaç duydukları üretim araçlarını bu şirketlerden temin edebilirler. Leasing şirketinin makine envanterinde halihazırda bekleyen ve kiracı olacak kişilerin istedikleri ürünlerin olması durumunda leasing şirketi ile kiracılar arasında sözleşme imzalanır ve malların kullanım hakkı kiracılara sözleşmede belirlenen süre ve belirlenen bedeller karşılığında devredilir. Sözleşmelerin gerçekleşmesi için Leasing şirketleri, bankaların hizmet sunumunda izledikleri prosedürlerin benzerlerini uygularlar. Yani kiracı olacak kişilerin iş deneyimlerine, sermaye yapılarına, teknik ve iş gücü kaynaklarına dikkat edilir. Değerlendirmeler sonucunda kiracı olacak şirket için olumlu bir fikir oluşursa sözleşmeler imzalanır ve kiraya konu olan malların kullanım hakları kiracılara devredilir.

Yorum yapın