Neden Kredi Çekemiyorum? İşte Sebepleri

Tüketiciler, herhangi bir sebepten ötürü krediye ihtiyaç duydukları takdirde bazı bankalara ve finans kuruluşlarına başvururlar. Bu kurumlar da, tüketicilerin mali durumuna göre değerlendirmede bulunarak bir karara varırlar. Genellikle kredi alınabilirliği için temel kıstas, kredi notu olarak bilinen ve kişinin maddi geçmişiyle ilgili verilere ulaşılan puandır. Kredi notu bir çok sebepten ötürü yükselebildiği gibi, bir çok sebebe dayalı olarak da düşebilmektedir. Günümüzde çoğu banka kredi veya kredi kartı verirken kendini güvence altına almak ister. Çünkü finans kuruluşları da verdikleri para karşılığı bir maliyetle karşı karşıya kalırlar. Vermiş oldukları kredinin düzgün ödenmesi sonucu da belirli oranda kar ederler. Bu bilgiler ışığında bankalardan kredi alamayan kişilerin bilmesi gereken durum, bankaların istediği güvencelerin, bu kişiler tarafından tam anlamıyla sağlanamadığıdır. Yani bir kişi, finans kuruluşundan ya da bankadan kredi alamıyorsa, bu durum genellikle düşük kredi notuna sahip olmalarından dolayı kaynaklanır.

Kredi Çıkmamasının Sebepleri
Tabi ki kredinin verilmemesi, her zaman düşük kredi notu yüzünden oluşmayabilir. Bazen kredi notu yeterince yüksek olan vatandaşların bile kredi alamadığı durumlar mevcuttur. Bu durumun bilinen ve bilinmeyen bir çok sebebi olabilir. En basit olarak, kişinin kredi notu yüksek olmasına rağmen, o dönem ki mali yapısı ve borç dengesi bankanın istediği seviyede olmayabilir. Bunun yanında, kredi için başvuran kişi kısa bir süre önce kredi almış olabilir. Banka ya da finans kuruluşu, bu durumda kişinin ödeme dengesini hesaba katarak kişiye kredi vermez. Bazen de banka, kişinin istediği rakamdan daha düşük bir rakamı kredi olarak verebilir. Bunun sebebi yine kredi almak isteyen vatandaşın borç dengesidir.

Bankaların Para Ticaret Sistemi
Bankalar, vermiş oldukları krediler üzerinden bir maliyetle borçlanırlar. Bu maliyet, kişinin krediyi düzenli olarak ödeyip bitirmesinden sonra, belirli oranda kar getirir. Yani, banka parayı büyük bir kurumdan borçlu bir şekilde satın alır. Daha sonra ihtiyaçlı olan kişilere faiz vasıtasıyla satar. Bankanın burada yaptığı şeyin ismi, para ticaretidir. Para bankaya ait olan bir mal olarak görülür. Bu durumdan yola çıkarsak, bankaların kişilere kredi verirken göz önünde bulundurdukları parametreleri bir nebze olsun anlayabiliriz. Çünkü paranın geri dönüşünün olmadığı bir durumda, banka zarar edecektir. Banka borçlu olduğu kuruma karşı, kendisi de faiz ödediğinden ötürü, satmış olduğu krediden dolayı büyük bir yük altına girecektir. Bu sebeptendir ki, kredi alacak olan kişilerin bütün finans durumu detaylı olarak incelenir.  Banka, kişide bu kredinin düzenli olarak ödenip ödenmeyeceğinin garantisini veren bir takım emareler arar. Bunun sonucunda da ya kredi ödemesi onaylanır ya da red durumuna düşer.

Bankaların Kredi Politikaları Farklılıklar Gösterebilir
Her bankanın ve finans kuruluşunun kredi verirken göz önünde bulundurduğu parametreler yaklaşık olarak birbirlerine benzemektedir. Fakat gerek bankanın mali yapısı nedeniyle, gerekse bankanın sermayesinin yabancı tabanlı olması gibi durumların nedeniyle bu durumlar bazen değişiklik gösterebilir. Örneğin bazı bankalarda, kredi alacak vatandaşların sağlık durumu ve  mevcut yaşı çok da önemli değildir. Bu bankalar genelde milli sermayeyle kurulmuş ya da devletin kendi bankalarıdır. Fakat dış sermayeye sahip bankalar için, kişinin yaşı ve sağlık durumu son derece önem teşkil etmektedir. Bu ve bu gibi durumlardan ötürü kredinin verilip verilemeyeceği belirlenmektedir.

En Sık Rastlanılan Kredi Alamama Nedenleri
Bankadan neden kredi alınamadığının nedenlerini genelleştirdiğimizde, aşağıda yer alan durumların son derece etken olduğu görülür. Bu durumlar şu şekildedir:

 • Kişinin 65 yaşının üzerinde olması
 • Kredi alacak kişinin sağlık durumunun elverişli olmaması
 • Kişinin düzenli bir gelirinin olmasına rağmen, sürekli iş değiştirmesi
 • Kişinin maaşı olmasına rağmen sigorta girişinin yapılmaması ya da sigorta girişinin herhangi bir nedenden ötürü kesilmesi
 • Kişinin reelde aldığı maaş ile maaş bordrosunda görülen rakamın arasında farklılık olması
 • Kredi alacak vatandaşın çalıştığı iş yerinde 1 seneyi henüz doldurmamış olması
 • Bazı faturaların zamanında ödenmemiş olması
 • Kişinin üzerine herhangi bir taşınmaz bulunmaması
 • Eğer banka kredi için kefil istemiş ise, kefilin bankanın koşullarını yerine getirmemesi
 • Kredi vermek için bankanın istemiş olduğu evraklarda bir takım tahribatın bulunması ya da eksik evrağın bulunması
 • Kişinin yakın dönemde bir başka kredi kullanmış olması
 • Kişinin hali hazırda ödemesini yaptığı bir kredinin ya da düzenli bir borç yükünün bulunması
 • Kredi almak isteyen kişi vergi mükellefiyse, vergi dairesine olan aşırı miktardaki borcu
 • Herhangi bir nedenden ötürü kişinin taşınmazlarında hipotek ya da borç yükü bulunması

Yukarıdaki sebepler, başlıca olarak kredi almanın önünde engel teşkil etmektedir. Bu sebeplerin haricinde, bankanın yapısıyla birlikte değişmekte olan bazı gizli nedenlerden ötürü de kredinin verilememesi gibi durumlar görülmektedir.

Yorum yapın