Ekonomi

Öğrencilere Burs Veren Yerler (Özel Şirketler, Kurumlar ve Vakıflar) 2018

İyi bir üniversite dönemi geçirmiş olmak yetişkinlik döneminde kişilerin akranlarından bir (ya da daha fazla) adım önde olmalarını sağlamaktadır. Eğitim anlamında uzmanlaşılacak, gerekse sosyal anlamda o zamana kadar olan sınırlar yıkılacaktır. Üniversiteye giden öğrencilerin büyük çoğunluğu eve dönerken mental anlamda daha olgunlaşmış olarak dönmektedirler.

Kısaca, üniversite dönemi, gençler üzerinde azımsanmayacak bir öneme sahiptir. Yalnızca üniversite döneminde değil, lise eğitimine de maddi yetersizlikler nedeniyle devam edemeyen ya da maddi yetersizlikler nedeniyle yaşıtlarından geri kalan öğrencilerin de eğitimlerine olması gerektiği gibi devam etmeleri, eğitimlerini tam bir şekilde alabilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Öğrencilerin Burs İhtiyacı: Üniversite seçimleri genellikle metropollerdeki büyük üniversiteler ya da kırsalda, başka şehirlerde bulunan büyük ve köklü üniversiteler doğrultusunda yapılmaktadır. Üniversite eğitimi almak için evden ayrılan gençlerin eğitim ve bilgiye olan ihtiyaçları kadar paraya da aynı oranda ihtiyaçları olacaktır. Eğitim süresi boyunca eğitim dokümanları için, beslenme ve barınma gereksinimleri için, sosyal ihtiyaçların karşılanması için ve ortaya çıkacak daha birçok ihtiyaç için öğrencilerin paraya ihtiyacı olacaktır. Öğrencilerin ailelerinin gönderdikleri para kimi zaman yeterli olacakken çoğu zaman ihtiyaçların tümünün karşılanması için yetersiz kalacaktır. Bu nedenle de öğrenciler farklı çözüm arayışlarında bulunacaklardır. Öğrencilerin eğitimlerine (ve yaşamlarına) devam edebilmeleri için bazı kurum ve kuruluşlar eğitim bursu sunmaktadırlar. Derslerinde ve eğer bulunması durumunda diğer bilimsel alanlarda da olan başarılarının kurumlar nezdinde önemli derecede görülmesi durumunda bu öğrenciler, yazının devamında açıklanacak olan kurumlardan eğitim bursu almaya hak kazanacaklardır. Burs veren kurumların birincil amaçları, öğrencilerin, eğitimlerine maddi yetersizlikler nedeniyle ara vermemelerini ve başarılı olan öğrencilerin maddi durumlardan dolayı eğitimlerini aksatmamalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda bu kurumlardan burs almış ve yüksek not ortalaması, bilimsel alanlarda gösterilen başarılar ile okulunu bitiren öğrenciler, burs almış oldukları kurumlar tarafından değerlendirilmekte ve geleceği parlak olarak değerlendirilmeleri sonrasında istihdam edilmektedirler. Yazının devamında, öğrencilere burs sağlayan kurumlar ve bu kurumlardan nasıl burs sağlanabileceği hakkında bilgi aktarılacaktır.

Türk Eğitim Dernekleri
Türk Eğitim Derneği’ nin Ana Tüzüğü’ nde belirtildiği ve kuruluşun bir sivil toplum kuruluşu olmasından dolayı sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ederek maddi imkansızlıklar yaşayan ve başarılı öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır. Derneğin kuruluş ana amaçlarından biri olan “Maddi imkânları yeterli olmayan, başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak” düşüncesi ile hareket edilerek maddi anlamda sorun yaşayan öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden devam etmelerine katkı sağlanmaktadır. Kurum tarafından 3 çeşit burs verilmektedir ve bu burslar; Destekleme Bursu, Tam Destek Bursu ve Tam Eğitim Bursu’ dur. Verilen bursları açıklamak gerekirse;

Destekleme Bursu; verilen bu burs, derneğin kuruluşundan bu yana öğrencilere verilmekte olan bir burstur ve ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki öğrencilerin cep harçlıklarının sağlanmasına yönelik hazırlanan burslardır.

Tam Destek Bursu; maddi imkansızlıklar içerisinde olan başarılı lise öğrencilerinin faydalanabilecek oldukları burslardır. Öğrencilerin kitap, defter ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, giyim giderlerinin, cep harçlıklarının sağlanması için hazırlanan burslardır. 2005-2006 yıllarından bu yana sunulmakta olan bu burslar ile maddi sorunlar yaşayan başarılı lise öğrencilerinin eğitimlerine iyi bir şekilde devam edebilmeleri hedeflenmektedir.

Tam Destek Bursu; 2003-2004 yıllarından beri hazırlanmakta olan bu kurslar, başarılı olan ortaokul ve lise dengi öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle iyi bir eğitim alamamalarını önlemek için hazırlanan burslardır. Burslar, öğrencilerin kitap ve kırtasiye, yemek, servis, giyim ve cep harçlıklarını karşılamak amacıyla hazırlanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler TED okullarında eğitim göreceklerdir. Burs almaya hak kazanmış olan öğrencilerin yakın çevrelerinde gündüz eğitim veren TED okulu olması durumunda burada eğitim verilecek olup, yakın çevrede bu gibi TED okulunun olmaması halinde burs almaya hak kazanan öğrenciler, pansiyonlu TED okullarında yatılı olarak okutulacaktır. TED tarafından Tam Destek Bursu alan öğrenciler, üniversite dönemlerinin sonuna kadar bu burslardan faydalanma hakkına sahip olacaklardır.

TED kurslarına başvuruda bulunmak için kurumun resmi internet sitesine girmek ve orada yer alan burs başvurusu bağlantısına tıklamak gerekmektedir. Bağlantının yönlendireceği sayfada, burs başvurusunda bulunan öğrenci hakkında bilgiler istenmektedir. İstenen bilgiler arasında öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve okulu gibi bilgiler istenirken öğrencinin ailesi hakkında da bilgi talep edilmektedir. Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin anne ve babalarından hayatını kaybeden birisinin varlığı, ailenin aylık geliri gibi bilgiler, kurum tarafından istenen bilgiler arasındadır. Açılan sayfada bulunan bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması burs almak isteyen öğrenciler için son derece önemlidir. Aynı zamanda, ailenin aylık gelirinin 4500 TL’ den fazla olması durumunda bu öğrenciler burs başvurusunda bulunamayacaklardır.

Verilecek olan burslar ve başvuru tarihleri Türk Eğitim Derneği’ nin resmi sayfası olan ‘’www.ted.org.tr’’ dan duyurulmaktadır. Başvuru tarihleri açıklanan burslara yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunulabilecektir.

İbrahim Çeçen Vakfı
Kurucusunun adını alan kuruluş İbrahim Çeçen Vakfı, her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. Üniversite öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin maddi imkansızlıklarını azaltmak için verilen bu burslar güncel olarak 240 TL tutarındadır. Vakfın sunmakta olduğu burslara başvuru koşulları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden Ağustos ayında yayınlanmakta ve başvurular da devam eden Eylül ayında başlamaktadır. Başvurusu değerlendirilen ve olumlu sonuç alan öğrenciler, üniversite eğitimleri süresi boyunca geri ödemesiz olarak burs kazanmış olacaklardır. Kurumdan burs alabilmek için öğrencilerde aranan nitelikler, diğer kurumlarda aranan niteliklerle benzerlik göstermektedir.

Başvuruda aranan nitelikler; burs başvurusunda bulunan öğrenciler herhangi bir adli suça ya da disiplin suçuna karışmamış olmalıdırlar.

Burs başvurusunda bulunan öğrenciler başarılı olarak nitelendirilebilecek düzeyde azimli olmalıdırlar.

Eğitimlerine devam ederken kazanç elde ettikleri sürekli bir işlerinin olmaması gerekmektedir.

Kredi Yurtlar Kurumu dışında herhangi bir kuruluştan ve vakıftan burs alınmıyor olması gerekmektedir.

Bir üniversite bitirmiş ve devamında ikinci üniversiteyi okuyor olmamak gerekmektedir.

Örgün olarak üniversite eğitimine devam ediyor olmak; açık öğretim ya da uzaktan eğitim öğrencisi olmamak ve

Aynı aileden, kurumun sunduğu burstan faydalanan ikinci öğrenci olmamak gerekmektedir.

Vakıfın amacı, öğrencilere bu gibi burslar ve eğitim imkanı sağlarken bir taraftan da ülkenin kültürel kalkınmasını desteklemek, ülkenin ve dünyanın sorunlarına akılcı çözümler üreten; bilim, spor ve kültürel anlamda donanımlı insanların yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

Sabancı Vakfı
Sabancı Vakfı, Türkiye’ nin kendini geliştirmiş insan ihtiyacını karşılamasına yönelik olarak eğitim evresine devam eden, başarılı fakat maddi sorunlar yaşayan öğrencilere çeşitli burslar sunmaktadır. Her yıl 1300’ den fazla öğrencinin faydalandığı bursları sunan Sabancı Vakfı, sağlamakta olduğu burslar ile başarılı olan öğrencileri desteklemekte ve yetişmelerine katkıda bulunmaktadır. Bu şekilde, kurulduğu günden bu yana geçen 37 yılda 44 binin üzerinde öğrenciye burs imkanı sağlamıştır.

Kurum tarafından burs almaya hak kazanan öğrenciler Ekim ayından başlayan ve Haziran ayına kadar devam eden aylar boyunca burs almaya devam etmektedirler. Sabancı Vakfı sayılacak olan üniversitelere yönelik burs kontenjanı vermektedir ve bu üniversitelere yerleşen öğrencilere yönelik dört farklı burs imkanı sağlamaktadır. Üniversiteler; Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi. Sayılan üniversitelere yerleşmiş olan öğrenciler, kurum tarafından sunulan burslardan faydalanabileceklerdir. Sabancı Vakfı tarafından sunulmakta olan burslar aşağıda açıklanmaktadır.

Üniversiteye Giriş Bursu
Üniversite yerleştirme sınavından, Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak, vakıf tarafından burs kontenjanı verilen üniversitelere yerleşen öğrencilerin faydalanabilecek oldukları burslardır. Bu öğrencilerin burs alabilmeleri için yerleştikleri üniversitelere başvuruda bulunmaları ve üniversite burs komiteleri tarafından değerlendirildikten sonra burs almaya hak kazanmaları halinde burs almaya başlayacaklardır.

Kalkınmada Öncelikli İller Bursu
Kalkınmada öncelikli olan 15 ilden birinde yaşayan ve orta öğretimini bu illerde tamamlamış olan öğrencilerin başarılı olmaları halinde faydalanabilecek oldukları burslardır. Bu burslar, üniversite yerleştirme sınavında en üst sıralamada olan öğrencilere verilmektedir ve burs kontenjanı verilen üniversitelerden birine yerleşen öğrenciler için, öncelikli olan her ilden bir öğrenciye verilmektedir. Bu burslardan faydalanacak olan öğrenciler Sabancı Vakfı tarafından tespit edilmektedir ve üniversitelere bildirilmektedir.

Engelli Öğrenciler Bursu
Görme, işitme ve ortopedik engeli bulunan öğrencilerin faydalanabilecek oldukları burslardır. Bu burslardan faydalanmak için bu öğrencilerin üniversite yerleştirme sınavından en yüksek notları almış olmaları gerekmektedir. Yüksek başarı sergileyen bu kişiler içerisinden 5’ er kişiye, Sabancı Vakfı’ nın burs kontenjanı verdiği üniversitelerden birine yerleşmeleri durumunda bu burslar verilecektir. ÖSYM tarafından temin edilecek belgelerden belirlenecek olan burs almaya hak kazanan öğrenciler Sabancı Vakfı tarafından üniversitelere bildirilecektir.

Sabancı Vakfı- Vista Grubu
Vakfın sunmakta olduğu bu burslardan, daha önce belirtilen, Sabancı Vakfı’ nın burs kontenjanı vermiş olduğu okulların Meslek Yüksekokullarına bağlı olan 2 yıllık Turizm ve Seyahat Hizmetleri ya da Otel İşletmeciliği bölümlerine sınavsız olarak yerleşmiş olan öğrencilerin faydalanabilecek oldukları burslardır. Bu öğrencilerin Sabancı Vakfı burslarından faydalanabilmesi için yerleşmiş olduğu üniversitenin burs komitesi tarafından burs almaya uygun görülmesi ve ortaöğretim başarı puanının da en az 65 olması gerekmektedir.

Faydalanmaya hak kazanılan burslar Ekim ve Haziran ayları arasında öğrencilerin banka hesaplarına aktarılmaktadır.

Türk Eğitim Vakfı
Kuruluş gününden bu yana yurt içinde ve yurt dışında eğitim görmekte olan öğrencilerin eğitimlerini desteklemek ve eğitimlerine devam edebilmeleri için burslar vermektedir. Yurt içinde vermekte olduğu burslar bu güne kadar 237 binin üzerinde öğrenciye ulaşmıştır.

Yurt içinde mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden maddi açıdan ihtiyaç sahibi olan kimselere burs sağlamaktadır. Burs başvurusunda bulunacak olan kişiler Türk Eğitim Vakfı’ nın resmi internet sitesinde, 5-30 Eylül tarihleri arasında yayınlanan formları doldurmaları ve çıktılarını almaları gerekmektedir. Çıktıların alınmasından sonra internet sitesinde belirtilen başvuru sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Kurum tarafından verilmekte olan burslar, maddi açıdan yetersiz durumda olan başarılı kişilerin eğitimlerine aksama yaşamadan devam etmelerinin sağlanması ile başarının da özendirilmesi amacıyla verilmektedir. Yurt İçi Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen başarı seviyelerini yakalayan kimselere başarı ödülleri verilmektedir.

Türk Eğitim Vakfı’ nın vermekte olduğu burslar yılın 9 ayı boyunca verilmektedir ve Ekim ayından Haziran ayına kadar devam etmektedir. Burslarda yaşanacak olan artışlar bir dahaki Ekim ayında burslara yansıtılacaktır. Mesleki orta öğretim öğrencilerinin alacak oldukları burslar güncel olarak 200 TL, üniversite öğrencilerinin almakta oldukları burslar 510 TL, yüksek lisans öğrencilerinin alacak oldukları burslar 850 TL ve doktora öğrencilerinin almakta oldukları burslar da 1150 TL’ dir.

Yurt Dışı Bursları
Türk Eğitim Vakfı, Türkiye’ deki kendini geliştirmiş ve donanımlı insan sayısını arttırmak ve zenginleştirmek amacı ile liderlik gibi karakteristik özellikler gösteren üst düzey yönetici ve mesleksel anlamda uzman kişilerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1969 yılından bu yana yurt dışında burslar vermektedir.

Başvuru Şartları
– T.C. vatandaşı olmak,
– Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,
– Maddi imkansızlık yaşamak
– Maddi varlık ve gelir durumunun değerlendirilmesi sonrasında burs verilmesi gereken biri olarak değerlendirilmek ve sürekli bir gelir getiren işte çalışmıyor olmak, burs başvurusunda bulunan kişilerde aranan özellikler arasındadır.

İstanbul Ticaret Odası Bursları
Kuruluş yılı olan 1952 yılından beri ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacı ile burs sağlamaktadır. İstanbul Ticaret Odası, yalnızca Türk vatandaşlarına burs sağlamakla kalmayıp aynı zamanda diğer Türk Cumhuriyetlerinden gelen akraba topluluk mensuplarına da burs imkanı sunmaktadır. İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğünde ilgili ayarlamalar gerçekleştirilerek yurt dışından gelen akraba topluluk mensuplarının da burslardan faydalanma imkanı olmaktadır.

Lisans Bursları
İstanbul Ticaret Odası’ nın çalışma alanı içerisinde olan devlet üniversitelerinden İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ve dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Bölümlerinde öğrenim görecek ve görmekte olan öğrenciler bu burslardan faydalanabilmektedirler. Aynı zamanda Vakıf üniversitelerinde %100 burslu şekilde okuyan öğrencilerden İktisat, İşletme, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakültelerinde okuyan öğrenciler ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Bölümlerinde okuyan öğrenciler faydalanabileceklerdir.

Yüksek Lisans Bursları
İstanbul Ticaret Odası’ nın etkinlik alanı içerisinde bulunan devlet üniversitelerinde okuyan ve İşletme, İktisat, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde okuyan yüksek lisans öğrencileri faydalanabileceklerdir. Bu öğrencilerin burslardan faydalanabilmeleri için ayrıca belirli başarıları elde etmiş olmaları gerekmektedir. Burs alacak olan öğrencilerin not değerlendirmesi 4 lük sistemden gerçekleştiriliyorsa minimum olarak 3 Genel Puan Ortalaması ile mezun olmuş olmaları; 100’ lük sistem ile puanlandırılmaları durumunda da en az 75 puan ile mezun olmaları gerekmektedir.

Yüksek lisans öğrencilerinden bursa başvuracak olanlarda aranan nitelikler de 4’ lük puan sisteminde en az 2,25 puana; 100’ lük sistemde de en az 60 puan ortalamasına sahip olunması ve bir üst yıla geçmeye hak kazanmış olması gerekmektedir.

Doktora Bursları
Yurtiçinde ya da yurtdışında eğitim görmekte olan öğrenciler, İstanbul Ticaret Odasının vermekte olduğu doktora burslarından faydalanabilmektedirler. Doktora öğrencilerinde aranan not ve başarı şartı da lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4’ lük sistemde en az 3 ve 100’ lük sistemde en az 75 olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan doktora öğrencileri İstanbul Ticaret Odası’ nın sunmakta olduğu doktora burslarına başvuruda bulunabileceklerdir.

Odanın sunduğu burslardan faydalanabilmek için genellikle diğer kurumlarda olduğu gibi öğrencilerin çalışkan ve başarılı olmaları aranan birinci şarttır. Sağlanacak olan destek, ülkenin geleceğini şekillendirecek başarılı öğrencilere özellikle ulaştırılmak istenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin askerlikle ilişkilerinin olmaması, başka resmi ya da özel kuruluştan burs almıyor olmak, milli duygu ve davranışların kuvvetli olması, herhangi bir yerde devamlı gelir getirecek şekilde çalışmıyor olmak ( doktora öğrencileri bu gruba dahil değildir.) ve yapılacak olan mülakatta komisyona samimi gelmek gerekmektedir.

Öğrencilere Burs Veren Şirketler, Ünlüler ve İş Adamları
Öğrencilere Burs Vermek İstiyorum: Öğrencilere burs vermek isteyen kişiler özellikle derslerinde başarılı olan öğrencileri seçebilirler. Böylelikle verecekleri burslar başarılı ve durumu olmayan öğrenciler için büyük bir destek olacaktır. Öncelikle çevrenizde yaşayan öğrencileri seçebilirsiniz. Eğer çevrenizde öğrenci yoksa bizim aracılığımızla tanışacağınız öğrencilere burs imkanı verebilirsiniz. Alt kısımda yazan yorumlar bölümünden ya da sayfamızın iletişim bölümünden bize ulaşabilir ve bu sayfada burs talep eden öğrencilerle görüşme sağlayabilirsiniz.

Bu yazımız umarız işinize yaramıştır, lütfen eksik bilgi, yanlış bilgi veya tamamlanması gereken yerler varsa bizimle iletişim kurun. Yine burs arayan öğrenciler ve burs vermek isteyenler de bizimle iletişim kurabilir. isvepara.net olarak hiçbir şekilde ücret ya da herhangi bir çıkar talep etmeden burs arayan öğrencilerle, burs veren kişileri buluşturmak istiyoruz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu