Rize Devlet Hastanesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rize Devlet Hastanesi hakkında bilgiler, hastanenin kalite politikaları ve hastane içerisinde yer alan idari birimler. Rize Devlet Hastanesinde çalışmak için gerekli olan şartlar ve iletişim bilgileri.

Hastane kendi resmi sitesi üzerinden misyonunu, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, “Sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak, fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak tanımlamıştır. Biz de sağlık ve bakım hizmetini, çok odaklı paylaşıcı yönetim anlayışı ile, herkese eşit şekilde, verimli, güvenli, etkin, sürekli bilgi ve teknolojinin ve fiziki imkanların güncellenmesi ile vermek, tüm insanlara, çalışanlara saygı duymak, sağlıklarına ve hayatların boyunca sağlıklı yaşamalarına hizmet etmek için varız.” olarak ortaya koymuştur.

Hastane vizyonunu ise, “Devletimizin kurumumuza kazandırdığı ve kazandıracağı en son fiziki imkanları, bilimsel, teknolojik yenilikleri, en verimli, en doğru, profesyonel kadrolarla kullanarak, uluslararası akredite kuruluşları tarafından belgeli, örnek model projelerle üst düzey sağlık hizmeti sunmaktır.” şeklinde ifade etmiştir.

Hastanenin kalite politikası;

 • Hasta mahremiyetini ön plana çıkarmak.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak.
 • Herkese eşit hizmet sağlamak.
 • İnsana saygıyı temel ilke olarak benimsemek.
 • Kaliteli sağlık zorunluluktur bilinci içinde çalışmayı sürdürmek.
 • Yönetimde katılımcı, şeffaf ve hakkaniyet öncelik vermek.
 • Öz değerlendirme yapmayı sürekli hale getirmek.
 • Takım olmak, çalışanları motive etmek, her zaman hedefler koymak.
 • Kederi ve sevinci paylaşmak.
 • Bilimsel, teknolojik, endüstriyel ve ekonomik gelişimden en yüksek verimde fayda görmeyi amaç edinmek.

Hastanede yer alan idari birimler

 • Bilgi İşlem Birimi
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Hasta Hakları Birimi
 • Sosyal Hizmet Birimi
 • Çalışan Hakları Birimi
 • Eğitim Birimi
 • Enfeksiyon Kontrol Birimi
 • Eczane Birimi
 • Personel Birimi
 • Arşiv Birimi
 • Adli Servis Birimi
 • Sağlık Kurulu Birimi
 • Satın Alma Birimi
 • Gelir Tahakkuk Birimi
 • Maaş Tahakkuk Birimi
 • Taşınır Kayıt Birimi
 •  Teknik Birimi
 •  TİG Birimi
 •  Sivil Savunma Birimi

Rize Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri
Adres; Eminettin Mahallesi Rize Valiliği Karşısı RİZE
Telefon Numarası; + 90 464 213 05 00
İletişim & Web Sayfası; https://rizedh.saglik.gov.tr/TR,151261/iletisim-bilgileri.html

Rize Devlet Hastanesine İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Rize Devlet Hastanesi kamuya bağlı olarak hizmet vermesinden ötürü sağlık personeli alımlarında özellikle de memur alımları için, yapılan KPSS sınavlarını baz almaktadır. Bunun neticesinde yapılan merkezi atamalar ise sonucu belirlemektedir. Ek olarak bazı sağlık okullarından mezun olan kişilerde devlet hastanelerinde çalışabilmektedirler. Bunların haricinde hizmetli kadrosu adına başvuru yapmak ister iseniz eğer hastanenin anlaşma yaptığı taşeron firmalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorum yapın