Seracılık Hibeleri ve Banka Kredileri Nelerdir ve Nasıl Alınır?

Seracılık tarım açısından oldukça önemli bir etkinliktir. Özellikle Akdeniz Bölgesi seracılık bakımından gelişmiştir. Seracılık örtü altı bitki yetiştiriciliği olarak da bilinmektedir. Günümüzde tarım sektöründe önemli bir yer kaplayan bu etkinlik özellikle ihracatı artırma konusunda ihtiyaç duyulan bir işlem haline gelmiştir. Seracılık etkinliğinin büyük bir bölümü domates, biber, kavun ve karpuz gibi ürünlerden oluşmaktadır. Özellikle son senelerde bu tarım ürünleri daha fazla üretilmektedir. Seracılık ile ilgili en fazla uygulanan yöntem ise düşük bir dekara sahip olan arazilerin değerlendirilmesi ve yüksek oranda kar elde edilmesi yöntemidir.  Seracılıktan yüksek kar elde edebilmek için devlet imkanlarından yararlanılabilmektedir. Hem bankalar hem de devlet seracılık faaliyeti gerçekleştirmek isteyen çiftçilere ve girişimcilere yardımcı olmaktadır.

Seracılık İçin 120 Ay Vadeli Kredi; Bankalar bu durum için 120 ay vadeli krediler vermektedir. Bu kredilerin faiz oranları da düşük olmaktadır.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Hibe Kredisi; Devlet desteği ise hibe kredi şeklindedir. Seracılık için kredi desteği almak isteyen kişiler Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanan hibe kredi imkanlarından faydalanabilirler. Bu sayede hem devlet hem de özel sektör seracılık faaliyetleri için kişilere destek olmaktadır.

Devlet seracılık faaliyeti ile uğraşmak isteyen kişilere hem yatırım aşamasında hem de üretim aşamasında birçok olanak sağlamaktadır. Bu olanaklardan en bilineni yukarda bahsettiğimiz hibe kredi olanağıdır. Hibe krediler sadece seracılık alanında değil tarım ve girişimciliğin her alanında yararlı olan kredi şeklidir. Elinde yeteri kadar sermayesi bulunmayan ve kendi işini kurmak isteyen kişiler hibe kredi imkanlarından yararlanabilmektedir. Tarım gibi ülkenin bel kemiği olan bir alanda da hibe kredi imkanları sunulması hem çiftçiyi rahatlatmakta hem de üretim miktarını artırmaktadır. Bu nedenle seracılık hibeleri birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Seracılık Nerelerde Yapılabilir?
Seracılık faaliyetine genel olarak baktığımız zaman ılıman bölgelerde yapıldığını söyleyebiliriz. Bu durum ürünlerin verimini de etkilemektedir. Ilıman bölgeler yerine soğuk bölgelerde yapılması mümkün değildir. Seracılık faaliyeti Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaygınlık kazanmış durumdadır. Örtü altı yetiştiriciliği şeklinde de bilinen seracılık devletin kredi verdiği alanlardan birisidir.

Seracılık Hakkında Detaylı Bilgiler
Ülke genelinde yer alan seracılık ile ilgili verilerden bahsedecek olursak şunları söyleyebiliriz; Ülkemizde seracılık faaliyetlerini takip eden ve bu faaliyetle ilgilenen kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı düzenli bir şekilde seracılık faaliyetlerinin kontrolünü yapmaktadır. Her sene yapılan bu kontrollerde seracılığın nasıl geliştirilebileceği, ürünlerden alınan verimin nasıl arttırılabileceği gibi durumlar da konuşulmaktadır.

Antalya’da Seracılık; Bakanlık tarafından yapılan araştırmalarda seracılık faaliyetlerinin en fazla olduğu il Antalya olarak belirlenmiştir. Antalya’da turunçgil yetiştiriciliği oldukça yaygındır. Fakat turunçgil yetiştiriciliği dışında domates yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Hatta domates yetiştiriciliği Antalya seracılığında en fazla yapılan faaliyetlerdendir. Antalya’da yetiştirilen domates Rusya’ya ihraç edilmektedir. Bu ihracat ülkemize önemli oranda gelir sağlamaktadır.

Adana, Muğla ve Mersin’de Seracılık; Antalya’dan sonra seracılık alanında önde gelen diğer iller Adana, Muğla ve Mersin’dir. Adana portakal yetiştiriciliğinin fazla olduğu bir ildir. Mersin’de ise ünlü Anamur muzu yetiştirilmektedir.

Ülkemizde Seracılık Yapılan İllerin Yüzdelik Oranları; Ayrıca bakanlığın kontrolünde gerçekleşen bu faaliyetlerin dekar yüzdelik oranları ile de ilişkisi bulunmaktadır.  Dekar yüzdelik oranlarının ilk 10 tanesinden bahsedecek olursak şunları söyleyebiliriz: Bu listenin en başında Antalya bulunmaktadır. Antalya, seracılık faaliyetleri bakımından oldukça gelişmiş ve verimlileşmiş bir ildir. Antalya’nın seracılık alanındaki payı ise %36,7’dir. Toplam dekar oranı da 220,472 olarak hesaplanmış durumdadır. Antalya’dan sonra ikinci sırada Mersin yer almaktadır. Mersin de Antalya gibi Akdeniz Bölgesi’nin tarım faaliyetleri açısından en zengin illerinden birisidir. Mersin’deki yüzdelik pay %25,5 iken dekar oranı 153 bindir. Üçüncü sırada Adana bulunmaktadır. Adana’nın yüzdelik payı %19,7’dir. 112 bin dekar oranında da bir alana sahiptir. Adana’dan sonra dördüncü sırada Muğla yer almaktadır. Muğla’nın yüzdelik oranı %5,3’dür. Dekar alanı ise 32 bin olarak hesaplanmıştır. Beşinci sırada Samsun bulunmaktadır. Samsun 20 bin dekar alana ve %3,5 yüzdelik orana sahiptir. Altıncı, yedinci ve sekizinci sırada yer alan iller ise Hatay, İzmir ve Aydın’dır. Hatay, İzmir ve Aydın’ın yüzdelik oranları %1 ile %2 arasında değişmektedir. Bu nedenle kesin bir sıralama yapmak mümkün olmamaktadır. Dokuz ve onuncu sırada ise Yalova ve Bilecik bulunmaktadır. Yalova ve Bilecik arasında da bir sıralama yapılamamaktadır. Fakat yüzdelik oranların %0,3 civarında olduğu bilinmektedir. Bahsedilen bu on ilin sebze yetiştiriciliği oranı %95’dir. %95’lik dilim içerisinde hıyar, biber, kavun, karpuz, patlıcan gibi sebzeler yer almaktadır. Hıyarın yüzdelik oranı %16, biberin yüzdelik oranı %6, kavunun yüzdelik oranı %2, karpuzun yüzdelik oranı %12, patlıcanın yüzdelik oranı ise %4’dür. Ülke geneline bakıldığı zaman geri kalan %5’lik dilimde de meyve ve süs bitkilerinin yer aldığı görülmektedir. Seracılık ile ilgili tüm bu veriler bakanlık tarafından sağlanmış olan verilerdir. Ayrıca bakanlığın her ilde her türlü seracılık ve sebze ekimi için vermiş olduğu hibe sayesinde bu oranların yükselmesi de beklenmektedir.

Seracılık Hibe ve Girişimcilik Destekleri; Seracılık için devletin vermiş olduğu destek birçok kişiyi girişimciliğe ve tarımla uğraşmaya itmiştir. Böylece tarımda bir canlanma meydana gelmektedir. Seracılık hibesi Bakanlar Kurulu’nun kararı ile ortaya çıkmış olan bir tarım teşvik faaliyetidir. Bu duruma göre seracılığın her türlüsü için hibe kredi verilebilmektedir. Hibe kredide düşük faiz esas alınmıştır. Bu doğrultuda faiz oranı %25 ile %50 arasında olmaktadır. Hibe kredinin en avantajlı yanlarından birisi de ihtiyaç duyulan enerjinin de belli bir yere kadar hibe verilebilmesidir. Burada enerji kategorisinde yer alan elektrik, mazot ve su gibi malzemeler kastedilmektedir. Fakat bu imkanlardan yararlanabilmek için çiftçilerin ÇKS belgesi denen tarım belgesine ve en az 1 dekarlık bir sera alanına sahip  olması gerekmektedir. Bunun dışında kontrollü örtü üretimi yapılması da oldukça önemli bir durumdur.

Seracılık ile ilgili bilinmesi gereken bir başka durum da Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan kararın oldukça avantajlı bir durum ortaya çıkardığıdır. Bu kararda taşınmaz alan olarak adlandırılan alanlarda seracılık faaliyeti yapılmasının da mümkün olduğu belirtilmiştir. Hatta bu alanlarda seracılık faaliyeti yapacak olan kişiler için yer tahsis edilmesi gibi bir karar da alınmıştır. Seracılık için uygulanan politikalar ve teşvik edici kararlar sayesinde seracılık ile uğraşan kişi sayısı günden güne artış göstermektedir.

Peki seracılık için sağlanan hibe oranları ne kadardır?
Seracılık faaliyetinin yatırım aşamasında olan kişilere %50 oranında hibe verilmektedir ve enerji kaynaklarının alınabilmesi de sağlanmaktadır. Üretim aşamasında bulunan kişilere ise sahip oldukları dekara göre hibe verilmektedir. Genellikle mazot için 4 TL, toprak analizi için 2,5 TL ve gübre için 5 TL ödenmektedir. Bunların dışında danışman desteği ve iyi tarım üretimi de hibeye dahil olmaktadır. Danışman desteği 600 TL iken iyi tarım üretimi 100 TL olmaktadır. Ayrıca doğa olaylarına karşı sigortadan faydalanmak isteyen kişiler de bulunmaktadır. Doğa olaylarının mahsule zarar vermesi sık rastlanılan bir durumdur. Bu durumda sigorta için de maliyetin yarısı oranında hibe sağlanmaktadır.

Yorum yapın