Tavuk Çiftliği Kredisi Nasıl Alınır? Hangi Bankalar Verir?

Hayvansal besinler arasında kanatlı hayvanlar ve özellikle tavuk, tavuk ürünlerinin, kırmızı ete nazaran fiyatının daha makul olması ve damak zevki bakımından sofradaki yeri bakımından kırmızı etten önde olduğu söylenebilir.

Tavuk yetiştiriciliği ile uğraşmak ve diğer tavuk ürünlerinin üretimini sağlamak, günümüzde devlet tarafından destek gören ve yeni girişimcilerin bu gibi alanlara yönlendirildiği sektörlerdir. Bu alanlarda faaliyet gösterecek olan kimseler, devlet ve özel sermayeli bankalardan finansman sağlayabilmekte ve sağlanan finansmanlarla çeşitli giderler finanse edilebilmektedir.

Bankalardan alınacak olan krediler, kişilerin tesis kurmalarında ya da halihazırda mevcut durumda olan tesislerin modernizasyon giderlerinin karşılanmasında, işletmede kullanılacak olan cihazların temininde ve hayvanların bakımı ile yem, ilaç giderlerinin finansmanı için kullanılabilecektir. Yazının devamında tavuk çiftliği kuracak olan ve elinde projesi bulunan kimselerin de faydalanabilecek oldukları krediler, kredinin verildiği banka ve kredilerin özellikleri ile veriliş şartları aktarılacaktır.

Ziraat Bankası Hayvansal Üretim Kredisi
Ziraat Bankası’nın sunmakta olduğu hayvansal üretim kredisi ile kanatlı hayvan tesisi açacak ya da tesisinin modernizasyonunu gerçekleştirecek olan kimseler, tesis için gerekli olan giderlerin karşılanması için fona ihtiyaç duyan gerçek ve özel kişiler, bankanın sunmakta olduğu hayvancılık kredilerinden faydalanabileceklerdir. Kanatlı hayvancılık kredisi (tavuk, bıldırcın, kaz, ördek, hindi, devekuşu gibi hayvanlar) kullanılarak hayvanların temini ve hayvansal üretimin gerçekleştirilecek olduğu tesislerin temini, modernizasyon giderleri finanse edilebilecektir. Hayvansal üretimde bulunabilmek için ihtiyaç duyulmakta olan yem, sigorta, makine bakım ve onarım, kira, yakıt, gibi giderlerin ve kanatlı hayvan alımlarının finanse edilebilmesi için Ziraat Bankası’ nın sunmakta olduğu işletme kredilerinden faydalanılacaktır.

Hayvanların bakımı ve yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan ağıl, kümes ve ahırların yapımı, üretim faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması için gereken ekipmanların temini, işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda güneş enerjisi ya da biogaz enerjisi yatırımları, yatırımın gerçekleştirilecek olduğu arazilerin ya da tesislerin satın alımı ya da kirası için gereken finansmanın sağlanmak için Ziraat Bankası’ nın sunmakta olduğu yatırım kredilerinden faydalanılacaktır. Ziraat Bankası’ nın sunmakta olduğu kredilerden faydalanmak, hazırda bulunan projelere verilebilecek olan kredilerin miktarını ve kredilerin faiz oranlarını öğrenmek için bireysel olarak Ziraat Bankası şubelerine başvurulması gerekmektedir.

Şekerbank Tavukçuluk ve Kanatlı Hayvan Kredisi
Şekerbank, tavukçuluk ve kanatlı hayvan alanında yatırım fikri olan ya da halihazırda tesisi bulunup tesis üretim kapasitelerini arttırma niyetinde olan kimselere kredi imkanı sağlamaktadır. Et ev yumurta tavukçuluğu ile uğraşacak olan gerçek ve tüzel kimseler, Şekerbank’ ın sunmakta olduğu kredilerden faydalanabilmektedirler. Kullanılacak olan krediler için esnek ve iki taraf için de uygun ödeme şartları belirlenecektir.

Et tavukçuluğu için kullanılacak olan kredilerde, kredinin kullanılabilmesi için gereken ilk şart, işletmelerin halihazırda üretim kapasitesinin en az 10 bin tavuk seviyesinde olması ya da kullanılacak olan kredi ile üretim faaliyetlerinin bu seviyeye gelecek olması gerekmektedir. Et tavukçuluğu kredileri ile yatırımın gerçekleştirilecek olduğu tesisin yapımı, halihazırda tesis olması durumunda tesisin onarım ve bakımı, modernizasyonu ve büyütülmesi, kümes binası yapımı, ısıtma sistemlerinin kurulması, yemlik ve sulukların temini ve kurulumu, jeneratörlerin temini ve yemi üniteleri gibi oluşacak giderlerin temini için Şekerbank’ tan kullanılacak olan tavukçuluk kredisi toplam giderlerin %75’ ine kadar kredilendirilcek ve bu krediler maksimum olarak 60 aya kadar vadelendirilecektir. finansman olarak kullanılabilecektir.

Yumurta tacukçuluğu için kullanılacak olan kredilerde de işletmenin kredi kullanabilmesi için 5 bin’ lik kapasiteli bir işletmenin var olması ya da kullanılacak olan kredi ile en az bu seviyeye ulaşılacak olması gerekmektedir. Şekerbank’ tan alınacak olan yumurtacılık kredileri ile tesis oluşturmak, var olan tesislerin modernizasyonu, ısıtma tesisleri, jeneratör, suluk ve yemlik gibi giderlerin finanse edilmesi sağlanacaktır. Kullanılacak olan krediler, faturalandırılacak olan işletme giderlerinin maksimum %75’ ine kdar oluşturulacaktır ve oluşturulan krediler de 60 aya kadar vadelendirilecektir.

Hindi yetiştiriciliği için kullanılacak olan kredilerde ise kredi kullanımı için gereken ilk şart, kredi kullanılacak olan işletmenin 2 bin 500 hindi kapasitesinde olması ya da kullanılacak olan kredi ile en azından bu seviyeye erişilecek olunması gerekmektedir. Yine hindi üretiminde kullanılacak olan tesislerin temini ya da mevcut olan tesislerin modernizasyonu, tesislerin büyütülmesi, tesislerde kullanılacak olan ısıtma sistemleri, yemlik ve suluklar gibi yatırımlar için %75 oranına kadar kredi oluşturulmaktadır.

Kredi kullanacak olan gerçek kişilerin kanatlı hayvancılık sektörü içerisinde en azından 2 yıllık bir süre boyunca faaliyet göstermiş olması gerekmektedir. Aynı şekilde kredi kullanacak olan tüzel kişiler için şirketin ortaklarından en azından birinin kanatlı hayvancılık sektöründe en az 2 yıllık bir faaliyet geçmişinin bulunması gerekmektedir.

Şekerbank’ ın sunmakta olduğu hayvansal üretim kredilerinden faydalanmak ve proje için oluşturulacak olan kredi için detaylı bilgi sahibi olmak için Şekerbank şubelerine bireysel olarak başvuruda bulunulabilmektedir.

Finansbank Kanatlı Kümes Hayvancılığı Kredisi
Kanatlı hayvan üreticiliğinde faaliyet gösterecek olan yatırımcıların ihtiyaç duydukları fonları sağlayabilecek oldukları bankaların arasında QNB Finansbank da yer almaktadır. Bankanın hazırlamakta olduğu krediler, kanatlı kümes hayvancılığı alanında beyaz et ve yumurta üreticiliğinde faaliyet göstermekte olan kimseler ve kanatlı hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak için kümes hayvanı alımı, yem, ilaç, işçilik giderleri gibi alanlarda üreticilerin finansman sağlaması amaçlanmıştır.

Kullanılacak olan krediler, işletmenin yeni girişiminin maksimum oranda %85’ ine kadar karşılanmaktadır ve 24 aya kadar vadelendirilebilmektedir. Vade seçenekleri, kredi kullanacak olan kişiler ile banka arasında anlaşmaya varılması durumunda 1/3/6 ve 12 aylık ödeme dönemleri şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

Kredi kullanımı için kişilerin bazı belgeleri bulundurmaları ya da temin etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler;
– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
– Çiftçilik belgesi,
– Gıda üretim sertifikası,
– İşletme tescil belgesi,
– Çalışma izni ve sağlık sertifikası,
– Bankanın gerekli gördüğü durumlarda kişilerden ek belge ve teminat göstermeleri istenebilmektedir.

QNB Finansbank’ ın sunmakta olduğu kanatlı hayvan üreticiliği kredilerinden faydalanmak isteyenlerin daha detaylı bilgi almak ya da kredi başvurusunda bulunmaları için en yakın olan QNB Finansbank şubelerine gitmeleri yeterli olmaktadır.

Yorum yapın