Trabzon Fatih Devlet Hastanesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Haberimizde SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi ve Trabzon Fatih Hastanesi hakkında bilgiler, iş olanakları ve iletişim bilgileri paylaşılmaktadır. Bu hastanede çalışmak için gerekli şartlar nelerdir ve iş başvurusu yapılabilir mi?

Haberimizde SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Hakkında
SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Numune kampüsü 1937’de Bayındırlık Bayındırlık Bakanlığı Projeler Bürosu tarafından savaş yıllarında kurulmuştur. O dönem itibariyle zor durumda olunması nedeniyle de bu tarz hastaneler oldukça önemlidir. Hastanenin yer aldığı mevkiyse Kahramanmaraş Caddesi Kavakmeydan Mahallesi olarak geçmektedir. Burada yer alan alanda yaklaşık olarak 36000m² kampus alanı bulunmaktadır. Öte yandan 250 yatak kapasitesiyle 1947’de hizmet sağlanmaya başlanmıştır.

Trabzon tarihsel açıdan ticari ve kültürel bakımdan zengin bir şehir olması nedeniyle şehre numune hastanesi açılması noktasında karar verilmiştir. Özellikle de sağlık anlamında bölgede merkez konumunda olması da etkili olan nedenler arasında yer almaktadır. Hastane tarihi bir geçmişe sahip olması nedeniyle de oldukça önem arz etmektedir.  Hastanede son 30 sene içinde meydana gelen ihtiyaçlardan ötürü yeniden yapılanması sağlanmıştır. Bu sayede sağlanan hizmette kalite artışı da görülmüş olacaktır. Alt yapı birimleri içinde Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji laboratuvarları, Nükleer tıp ve Kemik Dansitometre merkezi, Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi, Kan Merkezi, imkânlarında artış sağlanan Radyoloji Ünitesi, Acil Servis, 7 yataklı Anestezi Yoğun Bakım, 8 yataklı Cerrahi Yoğun Bakım, 8 yataklı Dahiliye Yoğun Bakım, 8 yataklı Nöroloji Yoğun Bakım, 20 yataklı Hemodiyaliz Merkezi gibi merkez ve ünitelerle  halkına hizmet sağlama açısından oldukça gelişme kaydedilen bir hastane olma yönünde hedefleri bulunmaktadır. Bugünkü koşullar altında hastane toplam olarak yaklaşık 27.000m² kampus alanı içerisinde yer almaktadır. Bunların yanı sıra hastanede toplamda 500 yatak yer almaktadır. 2005’ten sonra ise hastanenin adı Eğitim ve Araştırma Hastanesi şeklinde düzenlenmiştir.

Hastane Vizyon ve Misyon
Hastane misyonunu kendi sitesi üzerinden, “Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden, çalışan ve hasta güvenliğini ön planda tutarak, gelişmiş teknolojiyle donatılmış tesislerimiz ve uzmanlaşmış kadrolarımızla kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.” sözleriyle ortaya koymuştur. Aynı şekilde hastane vizyonunu da, “Toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla modern tıbbın imkânlarını kullanarak tüm sağlık tesisleriyle kaliteli sağlık hizmeti sunumunda öncü rol üstlenen sağlık merkezi olmaktır.” diye belirtmiştir.

Hastanenin kurumsal değerleri;

 • Ülkemizin geleceği anlamında sorumluluk sahibi olmak.
 • İşimiz önemli olup ihmal edilmesi mümkün değildir.
 • Sağlıklı bir çalışma ortamı önem arz etmektedir.
 • Hasta/ yakını ve çalışanlarının ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri aramak.
 • Karar alma süreci içinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği temel almak.
 • Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletişimle ağında paylaşmak.
 • Geri bildirim ve öz eleştiriyi önemseyip gelişim fırsatları yaratmak.
 • Çalışanlar hakkında fikir sahibi olunduğu için fikirlerine değer verip yeni fikir üretilmesine destek olmak.
 • Hizmet süreci içinde değer, başarı ve etkinlik noktasında katılım ağını daha faydalı hale getirmek.
 • Çalışanları suçlamak yerine süreçleri ve olayları değerlendirmek.
 • Ele alınacak olan konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendirme altına almak.
 • -Kurum her yönüyle tanındığı için konulara bakış açısında bulunulan çevre ile birlikte bütüncül bir şekilde bakmak.

Hastanenin kurumsal amacı, “Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/ yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.” olarak ortaya konmuştur.

SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi İletişim Bilgileri
Adres; İnönü Mah., Maraş Cad. Numune Kampüsü, 61250 Ortahisar / Trabzon
Telefon Numarası; (0462) 230 23 00
İletişim & Web Sayfası; https://trabzonkanunieah.saglik.gov.tr/TR,90260/iletisim.html

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri
Adres; İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:177 TRABZON
Telefon Numarası; +90.462 230 22 85 / 93
İletişim & Web Sayfası; https://fatihdh.saglik.gov.tr/TR,80151/iletisim-ve-ulasim.html

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi kamuya bağlı olarak hizmet vermesinden ötürü sağlık personeli alımlarında özellikle de memur alımları için, yapılan KPSS sınavlarını baz almaktadır. Bunun neticesinde yapılan merkezi atamalar ise sonucu belirlemektedir. Ek olarak bazı sağlık okullarından mezun olan kişilerde devlet hastanelerinde çalışabilmektedirler. Bunların haricinde hizmetli kadrosu adına başvuru yapmak ister iseniz eğer hastanenin anlaşma yaptığı taşeron firmalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorum yapın