Vefat Eden Kişilerin Kredi Kartı Borçları Ödenir Mi?

Günümüzde herkesin az ya da çok olmakla birlikte yolları bankaların kapısına bir gün rastlamaktadır. Gerçekleştirmek istenen girişimler için fon sağlamak, bankaların sunduğu kredi kartı ve diğer ürünlerden faydalanarak daha avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşamak ya da almak istenen evlerin finansmanı konusunda bankaların sunduğu konut kredisi ve benzeri kredileri kullanmak için bankalarla çalışılmaktadır.

Bankaların sunduğu hizmet ve ürünlerin geri ödemeleri devam ederken hizmet ve ürünlerden faydalanan kişilerin vefat etmeleri durumda borçlarının ne olacağı, kalan borçların kimler tarafından ödeneceği yazının ana konusudur. Yazıda kredi ve kredi kartı borçlarının geçerli olan durumda ne olacağı değerlendirilmektedir.

Vefat Durumunda Kredi Kartlarının Durumu Ne Olur?
Kredi kartı kullanıcılarının vefatları durumunda ve kartlarda ödenmesi gereken borçların olması durumunda borçlar, kişilerin vasilerine devredecektir. Kredi kartı sahiplerinin ölüm zamanına denk gelecek şekilde daha önceden yaptırdıkları hatat sigortalarının olması ve hayat sigortalarının poliçesinin kredi kartı borçlarının ödenmesini de kapsaması durumunda kişilerin borçları vasilere devretmeden sigorta tarafından karşılanacaktır.

Kredi kartı sahiplerinin vefatı karşısında hayat sigortalarının mevcut kredi borçlarını karşılaması için, sigortanın bu borçların ödenmesi durumunu da kapsaması gerekmektedir, aksi halde borçlar kişilerin mirasının devredileceği kişilere, vasilere devredilecektir. Ayrıca, vasilerin atalarının mirasını reddetmesi durumunda ve vefat eden kişilerin hayat sigortası olmaması durumunda vasiler, mevcut kredi kartı borçlarını ödeme yükümlülüğü taşımamaktadırlar. Bu durumda banka, kişilerin kendisine olan borcunun karşılığını almak için vefat eden kişilerin mal varlığı üzerinde haciz işlemi başlatacaktır. Haciz işlemleri, bankanın alacağını temin etmesi durumunda son bulacaktır.

Miras Reddi Durumu: Türkiye’ de miras reddi durumuna nadir rastlanmasından dolayı, vasiler, vefat eden atalarının borçlarını ödemek durumunda kalacaklardır. Bu noktada yapılması gereken, kişinin ölüm kaydıyla birlikte müşterisi olunan bankaya gitmek ve borç sorgulamasında bulunmaktadır. Burada herhangi bir borçla karşılaşılırsa vasiler, borçları ödeme yükümlülüğü taşımaktadırlar ve borçların ödenmemesi durumunda banka, vasilerin mal varlığı üzerinden haciz işlemi yoluyla alacak olduğu parayı temin yöntemine gidecektir. Ölen kişinin sigortası olması durumunda sigorta kağıtlarıyla birlikte bankaya başvuruda bulunmak ve borçların sigorta tarafından ödenmesi için işlemlerin başlatılması kişilerin yararına olacaktır.

Vefat Durumunda Kalan Kredi Borçları
Bankalar, müşterilerinin kredi başvurusunda bulunduğunda kredi hazırlarken kendilerine hayat sigortası oluşturma taraftarıdırlar ve bu yönde kişileri yönlendirmektedirler. Hayat sigortaları kredinin türüne göre farketmeksizin zorunlu tutulan bir sigorta değildir. Bankaların kredi kullanmak isteyen kişileri bu yola yönlendirmelerindeki temel amaçları, kişilerin kredi vadesi bitmeden vefat etmeleri durumunda kalan borcu sigorta şirketlerinden tahsil etmek istemeleridir.  Olaya tarafsız bir gözle bakıldığında da kredi kullanırken hatar sigortası oluşturulması, kişilerin vefatları durumunda yakınlarına büyük borçlar kalmasının önüne geçeceğinden mantıklı bir adım olacaktır. Aynı zamanda bankalar, hayat sigortası yaptırarak kredi kullanan müşterilerine masraf ve hatta kredi faiz indirimine dahi gidebilmektedirler. Bu koşulların, kredi kullanmadan önce bankayla görüşülmesi kredi kullanacak ve hayat sigortası yaptıracak olan kişilerin daha avantajlı kredi fırsatlarına erişmelerini sağlayacaktır.

Aşağıda verilecek istisnai durumlar dışında hayat sigortaları, kişilerin geri ödemeler devam ederken vefat etmeleri durumunda kalan borçları poliçenin kapsama alanı doğrultusunda ödemektedir.

Sigorta Şirketleri İntihar Durumunda Ölen Kişinin Borcunu Öder Mi?
Vefat eden kişilerin ölüm nedenlerinin şüpheli olması, intihar ve benzeri durumlar karşısında sigorta şirketleri, kişilerin borçlarının bankaya kendi taraflarınca ödenmesine itiraz edebilmektedir. Bu durumda sigorta şirketleri, otopsi yaptırılması talebinde bulunabilir ve otopsi sonucunda kişilerin ölüm nedenlerinin sigortanın kapsama alını dışında olduğu anlaşılırsa şirketler, bankaya ödeme yapmayabilmektedirler.

Kişinin Hasta Olup Sigortaya Haber Vermeme Durumu: Kişilerin sigorta oluşturdukları süre zarfında bildikleri bir hastalıkları olması ve bu hastalıkları poliçeye dahil etmedikleri durumlarda sigorta şirketleri, borç ödemesinde bulunmak istemeyecektir.

Hayat Sigortası Yokluğu Durumunda
Kredi kullanan kişilerin hayat sigortası yaptırmadıkları durumlarda kişilerin vasileri kalan borçları ödeme durumundadırlar. Vasilerin atalarından kalan mirasları kabul etmeleri durumunda atalarından kalan borçları da ödeme zorunlulukları doğmaktadır.

Aynı zamanda kredi alınırken bankaya kefil gösterilmiş ise kişilerin vefatı durumunda bankaya borcu ödemekle yükümlü olan taraf gösterilen kefiller olmaktadır. Kefilin takibe alınması yoluyla bankalar, vefat eden müşterilerinden kalan borçları tahsil edeceklerdir.

Bankadan hizmet alımı; kredi kartı ya da kredi kullanırken yaptırılacak olan hayat sigortaları, aslında gereksiz masraflar olmayıp, karşılaşılabilecek herhangi bir vefat durumu karşısında kalan yakınları zor durumda bırakmayacaktır. Bu nedenle özellikle yüklü miktarlarda kredi kullanırken aynı zamanda hayat sigortası yaptırılması son derece rasyonel bir hareket olacaktır.

Yorum yapın