Yeni İş Kuranlara Kolay İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar

Yeni bir girişimde bulunmak isteyenler, girişimlerini reele dökenler ve yeni yeni faaliyette bulunmaya başlayan kimseler, iş hayatlarının ilk başlarında gerekli ekipmanların alınması, gerekli reklam faaliyetlerinde bulunulması ve benzeri giderler için finansal anlamda zor durumda kalabilmektedirler. Bu gibi zamanlarda gerekli olan finansmanın sağlanmaması durumunda işletme faaliyetleri sekteye uğrayacaktır.

Faaliyetlerin sürekliliğinin korunması, üretimin devam etmesi ve gerekli olan finansmanın sağlanması amacıyla bazı bankalar, bu gibi durumlarda kalan kişilerin kullanımı için kredi hizmetinde bulunmaktadırlar. Bankalardan sağlanacak olan kredi ile ihtiyaç duyulan finansman sağlanmış, üretim faaliyetleri sekteye uğratılmamış ve işletmenin devamlılığı sağlanmış olacaktır. Kredi kullanımından sonra, sözleşmede belirtilen usullere uygun olarak aylık geri ödemelerde bulunulacak ve işletmenin sürekliliği için kullanılan kredi, taksitler halinde ödenmeye başlanacaktır.

Vakıfbank İşyeri Kredisi
Bir girişim planı, iş yeri kurma, ticari faaliyette bulunma niyetinde olanların finansman sağlama bakımında yardım ve destek sağlayabilecekleri kurumlar, bankalar arasında Vakıfbank da bulunmaktadır. Vakıfbank’ ın sunmakta olduğu işyeri kredisi ile işyeri, depo, muayenehane, mağaza ve benzeri gayrimenkullerin satın alımı gerçekleştirilebilecektir. Bu gibi gayrimenkullerin satın alımı için Vakıfbank’ tan kullanılacak kredi ile finansman sağlanacak ve sonrasında kredinin vadesi gelen taksiti ödenerek borçlar yavaş yavaş kapatılacaktır. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin kredi almaya hak kazanmaları için gereken bazı özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Örnek;
– Kişilerin düzenli şekilde edindikleri gelirlerinin bulunması (ticari nitelikli müşteriler bu grubun dışındadır) ve kişilerin finansal geçmişlerinde bir sorun bulunmaması,
– Kredi kullanacak olan kişilerin hayat sigortası yaptırması,
– Kullanılacak olan kredi, ticari faaliyetlerin icrası için satın alınacak olan gayrimenkullerin ekspertiz değerinin %75’ i kadar hazırlanmaktadır.
– Krediye konu olan taşınmazlar, kredinin banka tarafından oluşturulması için bankaya teminat olarak gösterilmektedir.

Vakıfbank’ tan kullanılacak olan işyeri kredilerinin geri ödeme şekilleri, banka müşterilerinin diledikleri doğrultuda şekillendirilmektedir. Kredi kullanacak kişilerin dilediği taktirde vadeler 3 aylık periyodlar şeklinde ödenebildiği gibi kişilerin istemesi durumunda kredi ödemesini normal eşit taksitler şeklinde ödeyebilmekte ve taksit ödemelerine 4 ay sonra başlanmaktadır.

Ziraat Bankası İşyeri Kredisi
İşyeri açma ve kendi işinin sahibi olma niyetinde olan kişilerin karşılaştıkları sorunların başında, akıllarındaki planı hayata geçirmek için gerekli olan finansmana sahip olmamalarıdır. Finansman yetersizliği nedeniyle projelendirilmiş olan işyeri açma girişimleri, mali yetersizlikler nedeniyle sonuçsuz kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda kişiler; finansman sağlamak, işyeri, üretim merkezi, muayenehane gibi taşınmazları alarak ticari faaliyetlere bulunmaları için bankaların sunduğu kredi fırsatlarından faydalanmaktadırlar. Ziraat Bankası, bu gibi durumlar karşısında zor durumda kalan müşterilerine kredi sağlayan bankalar arasında Ziraat Bankası da yer almaktadır.

Ziraat Bankası’ ndan alınacak olan işyeri kredisi ile kişilerin üretim ve hizmet faaliyetlerinde bulunacak oldukları ofis, muayenehane, atölye, dükkan, ofis gibi ghayrimenkullerin finansmanı sağlanmış olacaktır ve projelendirilmiş olan iş planı hayata geçirilmiş olacaktır. Ziraat Bankası’ ndan sağlanan kredi ile üretim ve hizmet faaliyetinde bulunulacak olan gayrimenkulün finansmanı sağlanacak ve vadesi gelen taksitin ödemesi yapılarak toplam borç, yavaş yavaş ödenmeye başlanacaktır.

Ziraat Bankası işyeri kredisi özellikleri;
– Kullanılacak olan işyeri kredisi, 120 ay yani 10 yıla kadar vadelendirilebilmektedir.
– Kullanılacak olan kredi, krediye konu olan taşınmazın ekspertiz değerinin %75’ i kadar oluşturulabilecektir.
– Krediye konu olan taşınmaz, kredi geri ödemesinde bir sorun yaşanmaması için teminat olarak gösterilecek ve üzerine ipotek işlemi uygulanacaktır.
– Kredi kullanacak olan kişiler, kredi vadesi boyunca kendilerine hayat sigortası, kredi borcu ödenmekte olan taşınmazlar için de zorunlu deprem sigortası ile işyeri sigortası yaptıracaklardır.
– Banka, başvuruda bulunulan kredi için ek teminat talebinde bulunabilmektedir.

QNB Finansbank İşyeri Kredisi
Vergi levhası bulunan ve yeni bir işyeri alma niyetinde olan herkesin faydalanabileceği bir kredi sunan QNB Finansbank, üretim ve hizmet faaliyetlerini kiralık bir işyerinde sürdürmekte olan ya da yeni bir girişimde bulunacak olan fakat alınacak olan işyeri için yeterli olan finansmanı bulunmayan kişilerin sorunlarına bu şekilde çözüm sunmaktadır. Kullanılacak olan kredi ile alınacak olan gayrimenkul finanse edilmiş olacaktır.

QNB Finansbank, verecek olduğu kredileri, krediye konu olacak işyerlerinin ekspertiz değerlerine göre belirlemektedir ve ekspertiz raporunda belirtilen işyeri değerinin maksimum olarak %75’ i kadar kredi oluşturulabilmektedir. Oluşturulan kredi, maksimum olarak 120 ay yani 10 yıllık bir periyodda geri ödenebilmektedir. Ekspertiz tutarı, kredi kullanılarak satın alınacak olan işyerlerinin özelliklerine göre değişebilmektedir. Kredi oluşturulurken bankanın belirlemiş olduğu oranlarda masraf ve giderler kredi kullanan kişilerden alınmaktadır. İşyeri kredilerinde KKDF alınmazken BSMV oranı %5’ tir. Krediye başvuruda bulunmak için 0850 222 1 900 numaralı telefon aranabilir ya da QNB Finansbank şubelerine şahsen başvuruda bulunulabilir.

Garanti Bankası İşyeri Mortgage Kredisi
Yeni bir girişimde bulunmak için yeni bir işyeri satın almak ya da mevcut olan üretim ve hizmet şartlarını geliştirmek ve genişletmek amacıyla kullanmak için gerekli olan finansman, Garanti Bankası’ ndan alınacak olan işyeri mortgage kredisi ile karşılanabilmektedir. Alınacak olan işyerleri, ofis, muayenehane, atölye gibi gayrimenkuller, dilendiği taktirde getiri elde edilmesi amacıyla kiraya verilerek de değerlendirilebilecektir.

TL cinsinden hazırlanacak olan işyeri mortgage kredileri, tüze kişilerin kullanımı için USD, EUR ve GBR cinsinden de hazırlanmaktadır.

Kullanım için hazırlanmakta olan krediler maksimum olacak şekilde 120 aya kadar vadelendriilebilmektedir.

Krediye teminat olması için krediye konu olan taşınmazlar üzerine ipotek işlemi uygulanmaktadır. Teminat bakımından genel olarak kefil gösterilmesi istenmezken kredi veren şubenin gerekli görmesi durumunda kişilerden kefil beyanında bulunmaları istenebilmektedir.

Söz konusu olan krediler KKDF’ den muaftır.

Tebliğ mercii onayına bağlı olmakla birlikte krediye konu olan taşınmazların ekspertiz değerlerinin tamamı için kredi kullandırılabilmektedir.

Kullanılacak olan kredi, alınacak olan işyerinin işletilmesi için değil de yatırım amacıyla satın alınması için kullanılıyorsa aşağıda geçen şartlar geçerli olmaktadır;

Kullanılacak olan krediler yalnızca TL cinsinden hazırlanmaktadır.

Kredilere teminat olması için krediye konu olan gayrimenkuller ipotek altına alınmaktadır. Normal olarak kefil istenmemekle birlikte kredi kullanılacak olan şubenin gerekli görmesi durumunda kişilerden kefil beyanında bulunmaları istenebilmektedir.

Tebliğ merciinin onayına bağlı olmakla birlikte kullanılacak olan kredi, krediye konu olan taşınmazın ekspertiz değerinin %100’ ü kadar kullandırılabilmektedir.

Yorum yapın