Yüzde Yüzüne (Tamamına) Konut Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Kiralık evde oturan herkesin aklının bir köşesinde olduğu gibi herkesin bir gün bir ev alma hayali vardır. Ev alacak olanların da ana düşünceleri, kiraya verdikleri parayı evi alırken finansman olarak kullanacak oldukları kredilerin taksitlerine vermek ve borçları yavaş yavaş ödemektir.

Yeni bir ev alacak olan ortalama bir kişinin de uzun zamandır biriktirdiği ve bu gibi bir amaç için kullanacak olduğu bir fonun bulunmaması durumunda finansman olarak bankaların sunduğu konut kredilerinden faydalanacaktır.

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, müşterilerine verdikleri krediler ve diğer finansal ürünlerin geri ödemelerinden kazanç sağlayan kuruluşlardır. Geri ödemelerin, sözleşmelerde belirlenen koşullar altında yapılması, bu işletmeler için büyük önem taşımaktadır ve özellikle bankalar, müşterilerinin ödemelerini düzenli şekilde yapmaları için tüm önlemleri alırken, ödemelerin yapılmaması durumu karşısında dahi kendilerini güvence altına almaktadırlar.

Bankaların Güvencesi
Bankalar, konut kredisi ve mortgage kredisi sunumu sırasında müşterilerinin kredi kullanımına konu olan konutları güvence olarak ipotek altına alırlar. Evlerin ipotek altına alınması, banka müşterilerinin ödemesi gereken borçlarını ödememesi durumunda evlerin satılarak bankanın arada kalan zararının temini içindir. Kredi verilirken evlere gönderilen bilirkişilerin evlere biçtiği değerlerin (ekspertiz değeri) %75’ i kadar kredi oluşturulmaktadır. Bunun sebebi yukarıda aktarıldığı gibi evlerin %75’ i için kredi verilecek ve bankalar olası bir olumsuz geri ödeme durumunda evleri elden çıkartarak %75’ lik kısmı geri alabileceklerdir.

Evlerin Tamamı İçin Nasıl Kredi Alınır?
Konut kredisi kullanılırken krediye konu olan evlere banka aracılığıyla eksper denilen ve konut alanına hakim kimseler gönderilir. Bu kişileri evlerin özelliklerine ve evlerde bulunan çeşitli değişkenleri göz önünde bulundurarak evlere değer biçerler. Bankalar da bu evlere eksperlerin belirlemiş oldukları “ekspertiz değeri” de denilen değerlere göre kredi hazırlamaktadırlar. Bankalar, evlerin ekspertiz değerinin maksimum olarak %75’ i ile %80’ i arasında konut kredisi hazırlarlar.

Bu durum, ev alacak olan kişilerin hem bankadan konut kredisi kullanmalarına hem de arada kalan %25’ lik kısmı bir şekilde elde etmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, ev alacak kişilerin konut kredisi kullanarak dahi ev almalarını zorlaştırmaktadır. Konut kredisi ile ev alacak kişiler, ellerinde arada kalan, bankanın finanse etmediği %25’ lik tarafı bulmak adına kullanmakta oldukları arabaları satmakta, varsa daha önce alınıp bir kenara koyulmuş olan altınları bozdurmakta, yakınlardan ve akrabalardan borç alarak tamamlamaya çalışmaktadırlar. Onca zahmetten sonra bankadan alınacak kredi ve diğer yollardan elde edilen paranın toplanması ile evlerin fiyatı karşılanabiliyorsa bu sevindirici bir şey fakat yine evlerin değerine yaklaşılmıyorsa, konut kredisi kullanmanın da bir anlamı olmamaktadır. Tüm çabalar bir bakıma boşa gitmiş olacaktır. Bunun yerine evlere biçilen değerin tamamının bankadan alınacak olan konut kredisi ile karşılanması durumunda kişilerin geri ödemeyi düşünecek oldukları tek bir borçları olacak ve bu borçlara odaklanacaklardır. Yazının devamında konut kredilerinin konut değerinin tamamını karşılaması için neler yapılabileceği aktarılacaktır.

Konut Kredisi Evlerin Tamamını Nasıl Karşılar?
Bankalar, konutların değerlerinin belirlenmesi için kredilere konu olan evlere eksper göndermektedirler. Eksperlerin belirledikleri değerlere göre bankalar kişilere kredi sunumunda bulunacak olup bu krediler evlerin belirli yüzdeleri kadar hazırlanacaktır. Kredilerin, evlerin değerinin tamamı için hazırlanması için yönelinebilecek birkaç alternatif bulunmaktadır.

Alınacak Olan Kredilere Başka Teminatların Da Gösterilmesi
Bankalar, BDDK’ nin aldığı karar ile müşterilerinin kullanacak oldukları kredilerin %75’ i kadar kredi hazırlamaktadırlar. Yüzdenin bu şekilde olmasının nedeni, kredi kullanan banka müşterilerinin borçlarını ödememeleri halinde açık arttırma yolu ile evlerin satılması ve bu değerin kolaylıkla elde edilmesidir. Bankalara, kredi kullanımı sırasında satın alınacak evlerle birlikte başka taşınmazların da teminat olarak gösterilmesi durumunda bankalar bu yüzdeyi arttırabilmektedirler. Bu şekilde hazırlanacak olan konut kredileri ile evlerin tamamı ya da tamamına yakın kısmı finanse edilebilecektir.

Evlerin Satın Alma Değerinin Ekspertiz Değerinden Düşük Olması Durumunda
Satın alınacak olan evler, ev sahibi ile sıkı bir pazarlık halinde piyasa değerinin altında satın alınabilecektir. Bu gibi bir olasılık karşısında, evlerin değerinin belirlenmesi için gönderilen eksperler, evlerin piyasa değerini belirleyecek ve bu değerler evlerin gerçek satın alma değerinin üstünde olacağı için kişiler, evlerin satın alma değerinden daha yüksek tutarlarda kredi kullanabileceklerdir. Kişilerin aklına, ev sahibi ile evi alacak olan kişilerin arasında tapuda yapılan anlaşma ve tapuya verilen bildirim gelebilir ve burada geçen tutarlarla banka ilgilenmiyor mu gibi bir soru oluşabilir. Bankalar, evlere gönderdikleri eksperlerin belirledikleri değerleri baz alırlar ve bu değerlere göre kredi hazırlarlar. Evlerin tamamı için kredi alabilmenin bir yolu budur.

Ekspertiz Değerlerine İtiraz Edilmesi
Bankaların evlere değer biçilmesi işlemi için görevlendirdikleri eksperlerin, evler için belirledikleri değerlere piyasa ortalaması altında olduğu için itiraz edilebilecektir. Yapılacak olan itirazın biraz haklılık payı bulunması, kredi kullanacak olan kişilerin lehine olacaktır çünkü yapılacak olan yeni ekspertiz işlemi için de ayrıca bir ekspertiz ücreti ödenmesi gerekecektir. Bazı ekspertizlerde belirlenen değerler gerçekten de evlerin piyasa değerlerinin altında olduğu için kullanılacak olan kredi evlerin gerçek değerlerinin karşılanması bakımından büyük miktarda yetersiz kalmaktadır. Bu şekilde yapılacak olan yeni ekspertizler ve bankaya gösterilecek olan kanıtlar ile (çevredeki benzer özelliklere sahip evlerin fiyatlarının belgelenmesi gibi) alınacak olan kredinin miktarı arttırılabilecek ve evlerin tamamının kredi ile finanse edilebilmesi sağlanacaktır.

Yukarıda yer alan tüm işlemler, konut kredisi kullanılabilecek olan tüm bankalarda uygulanabilecektir. Fakat konut kredilerinde uzun zamandır uygulanagelen usul, evlerin %75’ ine kadar kredi hazırlanması olduğu için bu uygulamaların her bankada geçerli olacağının ya da sonuç vereceğinin garantisi verilemeyecektir. Konut kredisi başvurusunda bulunulan kimseler, yukarıda aktarılan yöntemleri uygulamaları durumunda alacak oldukları konut kredilerinin miktarını arttırabileceklerdir.

Yorum yapın